• Energietoeslag 2023 in december

  Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 energietoeslag krijgen. De energietoeslag is € 1.300 netto. Daarvoor hebben de Tweede en Eerste Kamer een wetswijziging aangenomen. Nu moeten de colleges van burgemeester en wethouders van Capelle, Krimpen en Zuidplas nog een besluit nemen over de uitvoering door IJsselgemeenten.

 • 1.000 euro premie voor werken

  Gaat u aan het werk? Verdient u meer dan uw uitkering? En heeft u daarom geen uitkering meer nodig? Dan heeft u misschien recht op een uitstroompremie. Op 1 juli zijn de bedragen verhoogd.

 • Sabrine gaat terug naar school

  Het ging niet altijd makkelijk in het leven van Sabrine uit de gemeente Zuidplas. Vroeger ging ze naar de havo. In het eindexamenjaar is ze daarmee gestopt. Ze kon het niet afmaken omdat het thuis niet goed ging.

 • Op Vakantie? Laat het op tijd weten

  Gaat u op vakantie of voor een ander verblijf naar het buitenland? Of blijft u in Nederland? Laat het ons dan op tijd weten.

 • Wist u dat ...juli

  Korte informatie over dingen die handig zijn om te weten.

 • Minder voor energie betalen?

  De prijs van energie verandert steeds. Sinds eind 2021 zijn de prijzen sterk gestegen. Nu zien we al een tijdje dat de prijzen dalen en mensen weer goedkoper uit zijn. Misschien kunt u daar ook voordeel van hebben?

 • Nieuwe regels voor een auto en giften

  Met een uitkering moet u uw inkomen en vermogen (bezit) bij ons melden. Veel mensen weten dat ze hun bank- en spaarrekeningen moeten doorgeven. Maar dat geldt ook als u bijvoorbeeld een auto of een motor koopt of verkoopt. Of als u geld (een gift) van iemand krijgt.

 • Korter aflossen bij schuldhulp

  Heeft u schulden? En kunt u die niet zelf aflossen? Dan kunt u soms hulp krijgen van onze medewerkers van Schuldhulpverlening. Op 1 juli zijn de regels over aflossen via schuldhulpverlening door de regering veranderd. U lost minder lang af. En bent dan sneller van uw schulden af.

 • Kwijtschelden of afkopen van een schuld

  Hebt u een schuld bij ons omdat u eerder teveel uitkering kreeg? En betaalt u de schuld terug met een bedrag per maand? Dan kunt u na een aantal jaar kwijtschelding krijgen of uw schuld afkopen.

 • Makkelijk uw bankafschriften delen

  Wij hebben vaak informatie nodig uit uw bankafschriften. Voor uw aanvraag om een uitkering, maar ook voor bijvoorbeeld een heronderzoek.

 • Training voor jongeren

  Al lange tijd geven we verschillende trainingen aan mensen die nog niet alleen werk kunnen vinden. Nieuw is de training voor jongeren tot en met 27 jaar. In deze training gaan we in op de onderwerpen die juist in deze groep spelen.

 • Mijn inkomen op IJsselgemeenten.nl

  Na de zomer kunt u op onze website met uw DigiD inloggen op ‘Mijn Inkomen’. U kunt dan online al uw gegevens bekijken en veranderingen doorgeven.