Home

Laatste nieuws

  • Energietoeslag 2023 in december

    Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 energietoeslag krijgen. De energietoeslag is € 1.300 netto. Daarvoor hebben de Tweede en Eerste Kamer een wetswijziging aangenomen. Nu moeten de colleges van burgemeester en wethouders van Capelle, Krimpen en Zuidplas nog een besluit nemen over de uitvoering door IJsselgemeenten.

  • 1.000 euro premie voor werken

    Gaat u aan het werk? Verdient u meer dan uw uitkering? En heeft u daarom geen uitkering meer nodig? Dan heeft u misschien recht op een uitstroompremie. Op 1 juli zijn de bedragen verhoogd.

  • Sabrine gaat terug naar school

    Het ging niet altijd makkelijk in het leven van Sabrine uit de gemeente Zuidplas. Vroeger ging ze naar de havo. In het eindexamenjaar is ze daarmee gestopt. Ze kon het niet afmaken omdat het thuis niet goed ging.