Bijstandsuitkering

Heeft u niet genoeg geld om van te leven? Heeft u geen inkomen? Of is dit inkomen te laag? Dan kunt u misschien een uitkering krijgen. Dit is een extra bedrag boven uw eigen (gezins)inkomen. Wij vullen dat aan tot het bedrag waar u recht op heeft.

Aanvraag in 3 stappen

Stap 1: Aanvraag indienen via het UWV

Bijstandsuitkering aanvragen bij UWV

Hiervoor logt u in met DigiD. Heeft u die nog niet? Dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Ook uw bewindvoerder of gemachtigde kan een aanvraag voor u doen.

Op de website van het UWV beantwoordt u eerst een aantal algemene vragen. Als daaruit blijkt dat u mogelijk recht heeft op een (bijstands)uitkering, dan vult u een online formulier in.

Stap 2: Afspraak op het Werkplein IJsselgemeenten

Heeft u mogelijk recht op een (bijstands)uitkering? Dan heeft u eerst een gesprek met een casemanager Werk. U maakt samen afspraken om weer aan het werk te gaan of een opleiding te doen.

Stap 3: Gesprek over uitkering

Naast het gesprek met uw casemanager op het Werkplein heeft u een gesprek met een casemanager Inkomen voor de aanvraag van uw (bijstands)uitkering.

Na een WW-uitkering

Krijgt u nu een WW-uitkering? Loopt die binnen 7 maanden af? En heeft u daarna misschien recht op een bijstandsuitkering? Dan kan WW@WORK u helpen om sneller betaald werk te vinden. Hopelijk heeft u dan geen bijstand nodig.

Ga naar WW@WORK

Vindt u nog geen werk? Dan kunt u vanaf 4 weken voor het einde van uw WW-uitkering de bijstandsuitkering aanvragen. 

Computer gebruiken

Om uw aanvraag te doen bij het UWV kunt u gratis gebruik maken van computers op de volgende plaatsen:

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van een (bijstands)uitkering kunt u contact opnemen met de informatielijn van Sociale Zaken.

Zie ook:

We hebben ook een voorlichtingsfilm over rechten en plichten die bij een uitkering horen:

Wilt u meer informatie? Bekijk de voorlichtingsfilm over rechten en plichten die bij een uitkering horen.

Bekijk de video met audiodescriptie.

Heeft u hulp nodig bij het invullen?

Vindt u het moeilijk om het formulier zelf in te vullen? In iedere gemeente kunt u gratis hulp krijgen.