• Hoge zorgkosten? Misschien is deze zorgverzekering iets voor u?

  In Nederland moet iedereen een zorgverzekering hebben. Zorgverzekeraar VGZ heeft een zorgverzekering speciaal voor de inwoners van Capelle, Krimpen en Zuidplas. Dit is een basisverzekering met een aanvullend pakket voor onder meer tandartskosten en een bril. Ook veel eigen bijdragen (Wmo) en het eigen risico van € 385 zijn meeverzekerd.

  Een vrouw in de stad
 • Sabrine gaat terug naar school

  Het ging niet altijd makkelijk in het leven van Sabrine uit de gemeente Zuidplas. Vroeger ging ze naar de havo. In het eindexamenjaar is ze daarmee gestopt. Ze kon het niet afmaken omdat het thuis niet goed ging.

 • Op Vakantie? Laat het op tijd weten

  Gaat u op vakantie of voor een ander verblijf naar het buitenland? Of blijft u in Nederland? Laat het ons dan op tijd weten.

 • Wist u dat ...juli

  Korte informatie over dingen die handig zijn om te weten.

  Wist u dat?
 • Minder voor energie betalen?

  De prijs van energie verandert steeds. Sinds eind 2021 zijn de prijzen sterk gestegen. Nu zien we al een tijdje dat de prijzen dalen en mensen weer goedkoper uit zijn. Misschien kunt u daar ook voordeel van hebben?

  afbeelding energiekosten
 • Nieuwe regels voor een auto en giften

  Met een uitkering moet u uw inkomen en vermogen (bezit) bij ons melden. Veel mensen weten dat ze hun bank- en spaarrekeningen moeten doorgeven. Maar dat geldt ook als u bijvoorbeeld een auto of een motor koopt of verkoopt. Of als u geld (een gift) van iemand krijgt.

  auto
 • Korter aflossen bij schuldhulp

  Heeft u schulden? En kunt u die niet zelf aflossen? Dan kunt u soms hulp krijgen van onze medewerkers van Schuldhulpverlening. Op 1 juli zijn de regels over aflossen via schuldhulpverlening door de regering veranderd. U lost minder lang af. En bent dan sneller van uw schulden af.

  Vrouwen in gesprek over schuldhulp
 • Kwijtschelden of afkopen van een schuld

  Hebt u een schuld bij ons omdat u eerder teveel uitkering kreeg? En betaalt u de schuld terug met een bedrag per maand? Dan kunt u na een aantal jaar kwijtschelding krijgen of uw schuld afkopen.

  Iemand doet de administratie
 • Training voor jongeren

  Al lange tijd geven we verschillende trainingen aan mensen die nog niet alleen werk kunnen vinden. Nieuw is de training voor jongeren tot en met 27 jaar. In deze training gaan we in op de onderwerpen die juist in deze groep spelen.

  Trainers Mario en Joy voor de groep jongeren
 • Uw kinderen kunnen meedoen!

  School, sport, uitstapjes… Uw kind doet graag mee. Dat kost vaak (veel) geld. Daarom is er extra geld voor gezinnen met minder inkomen. Veel gezinnen vragen het extra geld al aan. Als het nodig is, doet u dat ook. Zo doen ook uw kinderen mee!

  Kinderen op zwemles
 • Onderzoek naar bezit in het buitenland

  Wij willen en moeten het geld voor uitkeringen op een eerlijke manier betalen. We controleren steeds of iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Dit najaar gaan wij een nieuw onderzoek doen naar bezit in het buitenland.

 • Pas op: nep berichten Energietoeslag

  Op Facebook en Whatsapp krijgt u soms nepberichten over de Energietoeslag. Dit zijn berichten van oplichters. In de berichten staat dat u een ‘extra toezegging’ voor energietoeslag heeft gekregen van € 826. Dat is niet waar.

  Tekening: Een dief met hengel vist een bankpas uit een laptop