Als u:

  • teveel uitkering heeft ontvangen
  • een lening van ons kreeg
  • een boete kreeg

moet u een bedrag aan ons (terug)betalen.

Betalen met uitkering

Is het bedrag dat u moet betalen niet te groot? Dan halen we het van uw uitkering af. 

Is het bedrag groter? Dan halen we iedere maand een deel van uw uitkering af. Hiermee betaalt u de schuld. 

Betaalt u al voor een andere schuld aan ons? Dan houden we daar rekening mee. 

U hebt namelijk recht op een basisbedrag om van te leven. Dit noemen we uw ‘beslagvrije voet’. Zo houdt u genoeg geld over voor voeding en vaste kosten.

Het bedrag dat u per maand terugbetaalt moet minimaal 5% van uw uitkering zijn.

Betalen zonder uitkering

Krijgt u geen uitkering meer van ons of stopt uw uitkering? Dan vragen we u het bedrag in 1 keer te betalen. 

Kan dat niet? Dan maken we een afspraak om iedere maand een bedrag te betalen. We houden rekening met de beslagvrije voet. 

Is uw inkomen hoger dan de uitkering? Dan betaalt u iedere maand meer. 

Meer informatie leest u op www.uwbeslagvrijevoet.nl(externe link)

Heeft u een schuld omdat u ons niet of niet op tijd informatie heeft gegeven? Of gaat het om een boete? Dan moet u ook uw bezit/vermogen (spaargeld, auto, motor, enzovoort) gebruiken voor het terugbetalen.

Zelf een bedrag voorstellen en beslagvrije voet aanpassen

U kunt zelf een voorstel doen voor het bedrag dat u elke maand kunt betalen. Hetzelfde formulier kunt u gebruiken om het bedrag te veranderen en om de beslagvrije voet aan te passen. De beslagvrije voet is het bedrag dat u elke maand nodig heeft voor vaste kosten en om van te leven.

Betalingsvoorstel doen en beslagvrije voet aanpassen

Bij het berekenen van de beslagvrije voet kijken we naar de situatie in uw gezin en de hoogte van uw inkomen. U kunt alleen de beslagvrije voet aanpassen als:

  • uw inkomen verandert
  • de situatie in uw gezin verandert
  • uw woonkosten 10% of meer boven de huurgrens zijn (2023: € 808,06)

Met dit formulier kunt u uw beslagvrije voet niet aanpassen bij andere schuldeisers. Neem dan contact op met uw schuldeiser. Bij meer schulden met uw coördinerend deurwaarder. Meer informatie vindt u op www.uwbeslagvrijevoet.nl(externe link).

Niet betalen

Als u niet betaalt, krijgt u een aanmaning. Als u daarna nog niet betaalt, leggen wij beslag op uw inkomen. Neem, om beslag te voorkomen, snel contact met ons op als u niet kunt betalen. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Netto of bruto terugbetalen

U ontvangt uw uitkering netto. Wij betalen daarover wel belasting voor u. U merkt daar niets van. Dit wordt anders als u teveel uitkering heeft gekregen. Betaalt u in het hetzelfde kalenderjaar terug? Dan betaalt u de uitkering netto terug. Zo niet, dan moet u voor het (rest)bedrag ook de belasting (bruto) terugbetalen. U kunt dan via uw belastingaangifte een deel terugvragen bij de Belastingdienst.

Soms hoeft u de belasting het volgende kalenderjaar nog niet terug te betalen. Bijvoorbeeld: als we na 15 november besluiten over uw terugbetaling. Pas een jaar later betaalt u dan ook de belasting terug (als u nog niet klaar bent met betalen).

Kwijtschelding en afkopen

Heeft u al langere tijd aan een schuld betaald? Dan kunt u vragen om kwijtschelding of het afkopen van uw schuld. Op de pagina Kwijtschelding en afkoop leest u meer.