Wist u dat … december 2023

U hoeft per 1 januari geen nieuwe aanvraag bijzondere bijstand bewindvoerderskosten te doen.

Verandert er iets in de kosten of stopt uw bewind? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Ontvangt u geen uitkering van ons? Verandert er iets in uw inkomen, vermogen of gezin? Dan moeten wij dat weten. Dit kunt u doorgeven op: www.ijsselgemeenten.nl/mijninkomen. Op www.ijsselgemeenten.nl/bewind staat meer informatie voor bewindvoerders.

U kunt kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen vragen.

U hoeft de gemeentelijke belasting dan niet te betalen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw (financiële) situatie en de regels van uw gemeente. Soms krijgt u vanzelf kwijtschelding, maar niet altijd. U kunt dan zelf kwijtschelding aanvragen. Op de website van uw gemeente staat meer informatie.

Vóór eind februari 2024 krijgt u de jaaropgaaf 2023 van ons.

Bewaar deze goed, want u krijgt hem maar 1 keer. Op www.ijsselgemeenten.nl/mijninkomen kunt u hem ook bekijken of zelf downloaden.

Uw netto inkomen verandert in januari 2024.

Bijvoorbeeld uw netto loon of uitkering. Heeft u naast uw uitkering nog een ander inkomen? Bijvoorbeeld loon of een andere uitkering? Dan geeft u de nieuwe bedragen zo snel mogelijk aan ons door. Dan kunnen wij uw aanvullende uitkering berekenen. Stuur een kopie, scan of foto van uw loonstrook of uitkeringsoverzicht. Dit gaat het snelst online via www.ijsselgemeenten.nl/mijninkomen.

Gemeente Capelle ontvangt vaak documenten die voor ons bedoeld zijn.

Dan krijgen we uw document pas later. Let goed op als u uw documenten aan ons stuurt. Gebruik daarvoor www.ijsselgemeenten.nl/mijninkomen of www.ijsselgemeenten.nl/verzenden