Overzicht websites

Overzicht met websites waarvoor IJsselgemeenten verantwoordelijk is. Dit overzicht is gebaseerd op het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. 

Sommige url’s zijn gezamenlijk in 1 toegankelijkheidsverklaring opgenomen. Deze staan dan onder de website waarbij ze in de verklaring zijn opgenomen.

Lijst van Websites van IJsselgemeenten
WebsiteOmschrijvingVerklaringen
IJsselgemeenten.nlHoofdwebsiteVerklaring(externe link)
eloket.ijsselgemeenten.nlFormulierenVerklaring(externe link)
afspraken.ijsselgemeenten.nlAfsprakenVerklaring(externe link)

WCAG 2.1-rapporten

Het rapport per punt van alle WCAG 2.1-richtlijnen op AA-niveau voor IJsselgemeenten.nl en het WCAG 2.1-rapport van het eloket downloadt u hier.