Woont u in Krimpen en heeft u een laag inkomen? Dan kunnen u en uw kinderen (4 tot en met 17 jaar) met geld van het Voorzieningenfonds meedoen met sportieve, culturele of sociale activiteiten. Het doel van het fonds is een sociaal isolement door een gebrek aan geld te voorkomen. 

U kunt via het Voorzieningenfonds geen vergoeding krijgen voor schoolkosten voor een schoolgaand kind op de basisschool en de middelbare school. U kunt deze vergoeding aanvragen via de regeling Indirecte schoolkosten.

Aanvragen

Aanvragen voorzieningenfonds (pdf, 215 Kb) 

Stuur het formulier zonder postzegel naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten
Aanvraag Voorzieningenfonds
Antwoordnummer 760
2900 WE Capelle aan den IJssel

Waarvoor kunt u een vergoeding aanvragen?

  • activiteiten in de sport-, hobby- of sociaal-culturele sfeer, zoals lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging
  • georganiseerde bejaardenactiviteiten
  • Rotterdampas

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Krimpen aan den IJssel
  • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 110% van het sociaal minimum (welk bedrag voor u geldt, staat op het aanvraagformulier)
  • U heeft geen studiefinanciering
  • U woont niet in een instelling
  • U zit niet in detentie

Hoogte bijdrage

U kunt per kalenderjaar maximaal € 300,00 per persoon ontvangen. We stellen de vergoeding vast aan de hand van de kosten voor de activiteiten. 

Heeft u schuldhulp?

Zijn uw schulden geregeld via de schuldhulp van IJsselgemeenten of via het wettelijk traject (WSNP)? Dan houden we rekening met de aflossing die u betaalt. Dit doen we ook als beslag is gelegd op uw inkomen. Daardoor kunt u met een hoger inkomen soms toch een vergoeding krijgen.

Voor meer informatie of een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de Informatielijn Sociale Zaken IJsselgemeenten.

Contact Sociale Zaken