School, sport, uitstapjes… Uw kind doet graag mee. Dat kost vaak (veel) geld. Daarom is er extra geld voor gezinnen met minder inkomen. Veel gezinnen vragen het extra geld al aan. Als het nodig is, doet u dat ook. Zo doen ook uw kinderen mee!

Jeugdfonds Sport & Cultuur Capelle en Zuidplas

Kinderen op zwemles

Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt (mee) aan sportclub, muziek- of dansles. Dit geldt voor kinderen uit Capelle en Zuidplas van 4 tot en met 17 jaar. Ook voor zwemles kan het Jeugdfonds betalen voor kinderen vanaf 5 jaar. Dit geldt in Capelle voor zwembad Aquapelle en in Zuidplas bij het Polderbad in Nieuwerkerk en zwembad De Zuidplas in Moordrecht.

Aanvragen via een contactpersoon

Een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur vraagt u aan via een contactpersoon of intermediair, zoals een leraar. Maar ook een medewerker van het sociaal team, het CJG of Stichting Leergeld. Deze contactpersoon doet een aanvraag voor uw kind. Het Jeugdfonds betaalt aan de club of vereniging.

Meer informatie

Capelle: www.capelleaandenijssel.nl/jeugdfonds

Zuidplas: www.stzo.nl/kindpakket

Voorzieningenfonds Krimpen

Het Voorzieningenfonds van Krimpen geeft een bijdrage voor activiteiten op gebied van sport, hobby of cultuur. U kunt elk jaar maximaal € 300 per gezinslid krijgen (ook voor volwassenen)! Ook voor schoolspullen of de Rotterdampas kunt u een vergoeding krijgen. Meer informatie op: www.ijsselgemeenten.nl/voorzieningenfonds

Schoolkosten

Ook naar school gaan kost geld. Denk aan:

  • speciale kleding, zoals een overall, schort of sportkleding;
  • schoolspullen, zoals een agenda, rekenmachine, pennen en schriften.

Voor deze kosten kunt u extra geld aanvragen. Dit geldt voor kinderen op de lagere of middelbare school of op het MBO. Zit uw kind op het HBO of universiteit? Dan krijgt u geen geld van ons. U kunt dan een bijdrage vragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.

U kunt geen vergoeding krijgen voor de vrijwillige ouderbijdrage. 

Aanvragen:

Capelle en Krimpen: www.ijsselgemeenten.nl/schoolkosten

Zuidplas: www.ijsselgemeenten.nl/schoolkinderen

Een fiets of laptop

Stichting Leergeld betaalt voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar mee aan sociale- en culturele activiteiten. Of ze geeft een fiets aan kinderen op het voortgezet onderwijs. Voor kinderen vanaf groep 7 kunt u een laptop aanvragen. Na een aanvraag komt iemand van Leergeld bij u thuis. Stichting Leergeld betaalt rechtstreeks aan de vereniging of winkel.

Belangrijk: kijk eerst of u een andere regeling kunt gebruiken. Bijvoorbeeld de bijdrage voor schoolkosten, het Jeugdfonds Sport & Cultuur of de mogelijkheden van de school.

Meer informatie

Stichting Leergeld Hollandsche IJssel, www.leergeldijssel.nl  of www.samenvoorallekinderen.nl