Hebt u een schuld bij ons omdat u eerder teveel uitkering kreeg? En betaalt u de schuld terug met een bedrag per maand? Dan kunt u na een aantal jaar kwijtschelding krijgen of uw schuld afkopen. Bij kwijtschelding hoeft u niet meer te betalen. Bij afkopen betaalt u de helft van de schuld in 1 keer. De rest hoeft u dan niet meer te betalen (dat schelden we dan kwijt).

Formulier kwijtschelding of afkoop van schuld(Pdf, 192 kB)

Heeft u meer schulden bij ons? Vul dan per schuld een apart formulier in.

Voorwaarden

Voor kwijtschelden en afkoop van uw schuld kijken we naar:

1.     hoe de schuld is ontstaan.

Heeft u ons altijd op tijd alle informatie gegeven die we nodig hebben? Of kreeg u teveel uitkering omdat u ons geen, verkeerde of te laat informatie gaf?

2.       hoelang u al volgens de afspraak heeft terugbetaald.

Heeft u elke maand betaald? En geen betalingen gemist? Of heeft u niet iedere maand afgelost? Maar betaalt u de achterstand in 1 keer?

Kwijtschelden

Krijgt u kwijtschelding? Dan hoeft u de schuld niet meer af te betalen. Kwijtschelden kan na:

  • 5 jaar als u altijd op tijd informatie gaf.
  • 10 jaar als de schuld is ontstaan omdat u ons niet goed informeerde. U gaf geen, verkeerde of te laat informatie. U kunt dan maar 1x (voor 1 schuld) kwijtschelding krijgen. Heeft u ons in de 10 jaar dat u betaalde, opnieuw niet goed geïnformeerd? Dan krijgt u geen kwijtschelding.

Afkopen

Bij afkopen betaalt u in 1 keer de helft (50%) van het bedrag dat u nog moet betalen. De rest hoeft u niet meer te betalen. De rest schelden we u kwijt. U betaalt het bedrag (de afkoopsom) binnen 6 weken na het besluit.

Afkopen kan na:

  • 2,5 jaar als u altijd op tijd informatie gaf.
  • 5 jaar als de schuld is ontstaan omdat u ons niet goed informeerde. U gaf geen, verkeerde of te laat informatie. Heeft u ons in de 5 jaar dat u betaalde, opnieuw niet goed geïnformeerd? Dan kunt u de schuld niet afkopen.

Geen kwijtschelding of afkopen

U kunt geen kwijtschelding of afkoop krijgen als:

  1. de vordering is gedekt door een hypotheek of pand op een goed of goederen
  2. de vorderingen een Bbz 2004-uitkering is
  3. u genoeg vermogen heeft om de schuld te betalen.

Ons besluit

Hebben wij uw formulier ontvangen? Dan krijgt u binnen 8 weken ons besluit. Stuur kopieën van documenten mee. Wij kunnen de documenten die u ons geeft controleren bij andere organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en uw werkgever.

Meer informatie

U kunt met vragen contact opnemen met onze informatielijn. Dit kan met ons contactformulier of bel 010 - 284 84 57 (op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur). U kunt ook langskomen bij onze balie.