Bbz-uitkering voor zelfstandigen

Als zelfstandige komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor bijstand. U kunt een beroep doen op de Bbz 2004 als u een nieuw bedrijf start of als uw bedrijf in (tijdelijke) financiële problemen verkeert.

Er zijn in de bijstand 2 soorten uitkeringen voor zelfstandigen: 

 • periodieke uitkering
 • bedrijfskapitaal

Bijstand aanvragen

Bijstand voor zelfstandigen vraagt u niet aan bij Sociale Zaken IJsselgemeenten. Het Bbz 2004 is uitbesteed aan het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. 

Neem voor meer informatie contact op: 

Starten als ondernemer? 

Wilt u een afspraak met het RBZ? En u aanmelden voor het Startersspreekuur? Neem dan contact op met uw casemanager Werk. Alleen uw casemanager Werk kan u aanmelden bij het RBZ voor een afspraak. De starterscoach van het RBZ kijkt dan wat zij voor u kunnen betekenen en of u naar het startersspreekuur kunt komen.

Wanneer ben ik zelfstandige?

U bent volgens het Bbz 2004 zelfstandige als u:

 • niet in loondienst werkt, maar uw inkomen in Nederland verdient met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd bent
 • een levensvatbaar bedrijf heeft of begint
 • voldoet aan het urencriterium van de Wet Inkomstenbelasting
 • voldoet aan de wettelijke vereisten, zoals in het bezit zijn van een vestigingsvergunning, vakdiploma, maar ook aan milieueisen en het bestemmingsplan
 • alleen of samen met anderen de zeggenschap heeft en de financiële risico’s loopt
 • niet door banken of via andere regelingen kan worden geholpen

Wanneer kan ik bijstand krijgen?

U kunt een beroep doen op het Bbz 2004 als u als zelfstandige onder een van de volgende categorieën valt:

 • u wilt een eigen bedrijf starten
 • u heeft een eigen bedrijf dat (tijdelijke) financiële problemen heeft

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen kan u verder informeren over de voorwaarden voor een Bbz-uitkering.