Lees voor en vertaal / translate

De studietoeslag is extra geld voor mensen die studeren en door een probleem met hun gezondheid geen geld kunnen verdienen.

Om dit extra geld te kunnen krijgen gelden de volgende regels:

  • u ontvangt studiefinanciering of u heeft recht op een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • u kunt door een probleem met uw lichamelijke of geestelijke gezondheid geen geld verdienen.

Hoe hoog is de studietoeslag?

  • 21 jaar en ouder € 387
  • 20 jaar € 310
  • 19 jaar € 233
  • 18 jaar € 194
  • 17 jaar € 153
  • 16 jaar € 134
  • 15 jaar € 117

Aanvragen

Formulier Studietoeslag aanvragen (Pdf, 150 kB). Stuur het formulier zonder postzegel naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten
Antwoordnummer 760 
2900 WE Capelle aan den IJssel

Antwoord en betaling

Als we uw aanvraag hebben ontvangen, hoort u binnen 8 weken ons besluit. Soms hebben we meer tijd nodig. Bijvoorbeeld omdat u zelf nog informatie moet geven. Dan krijgt u een brief.

Krijgt u de studietoeslag? Dan krijgt u elke maand een bedrag.

Meer informatie

Voor meer informatie of een formulier neemt u contact op met onze informatielijn.