De studietoeslag is extra geld voor mensen die studeren en door een probleem met hun gezondheid geen geld kunnen verdienen.

Om dit extra geld te kunnen krijgen gelden de volgende regels:

  • u ontvangt studiefinanciering of u heeft recht op een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • u kunt door een probleem met uw lichamelijke of geestelijke gezondheid geen geld verdienen.

Hoe hoog is de studietoeslag?

  • 21 jaar en ouder € 399
  • 20 jaar € 320
  • 19 jaar € 240
  • 18 jaar € 200
  • 17 jaar € 158
  • 16 jaar € 138
  • 15 jaar € 120

Aanvragen

Formulier Studietoeslag aanvragen (Pdf, 150 kB). Stuur het formulier zonder postzegel naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten
Antwoordnummer 760 
2900 WE Capelle aan den IJssel

Antwoord en betaling

Als we uw aanvraag hebben ontvangen, hoort u binnen 8 weken ons besluit. Soms hebben we meer tijd nodig. Bijvoorbeeld omdat u zelf nog informatie moet geven. Dan krijgt u een brief.

Krijgt u de studietoeslag? Dan krijgt u elke maand een bedrag.

Meer informatie

Voor meer informatie of een formulier neemt u contact op met onze informatielijn.