Gezinnen in Zuidplas met kinderen van 4 tot en met 17 jaar die naar school gaan, kunnen extra geld aanvragen. Dit extra geld is bedoeld voor extra kosten voor school, sport en culturele activiteiten. 

Sinds het schooljaar 2022/2023 kunt u geen vergoeding meer krijgen voor de vrijwillige ouderbijdrage. 

Aanvragen vergoeding kosten schoolgaande kinderen (Pdf, 309 Kb)

Het gaat bij schoolkosten om kosten die nodig zijn, zoals: het verplicht huren van een kluisje op school en het kopen van een rekenmachine. Bij sport en culturele activiteiten gaat het om onder meer: de kosten om lid te zijn van een vereniging, (sport)kleding, sportspullen en de kosten van een muziekinstrument.

Inkomen

U kunt een vergoeding krijgen als uw inkomen met vakantiegeld, niet hoger is dan:

  • Alleenstaande ouder: € 1.476,40 netto per maand
  • Echtparen/samenwonenden: € 2.109,15 netto per maand

Deze inkomensgrenzen gelden in 2024.

Als inkomen tellen mee: al uw inkomsten uit werk, uitkeringen, pensioenen, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, lijfrente, enzovoort.

Vermogen

Daarnaast mag uw vermogen (waarde van uw bezit) niet meer zijn dan € 15.150,-.

Voor vermogen in uw eigen woning gelden andere bedragen. U kunt hierover informatie krijgen bij Informatielijn Sociale Zaken.

Vergoeding

Lees het maximumbedrag voor 1 kind in 1 jaar in schooljaar 2023-2024. Het bedrag verschilt voor basisschool, 1 klas middelbare school en de jaren middelbare school daarna.

  • Basisschool: € 234
  • 1e klas middelbare school: € 464
  • 2e klas en hoger middelbare school: € 313,-

Van de kosten moet u rekeningen laten zien. U kunt een aanvraag doen voor een schooljaar tussen 1 augustus en 31 juli.

Vergoeding ook met schulden

Zijn uw schulden geregeld via de schuldhulp van IJsselgemeenten of via het wettelijk traject (WSNP)? Dan houden we rekening met de aflossing die u betaalt. Dit doen we ook als beslag is gelegd op uw inkomen. Daardoor kunt u met een hoger inkomen soms toch een vergoeding krijgen. 

Betaling

U kunt betalingen van ons aan u terug zien in Mijn Inkomen. U moet dan wel met een burgerservicenummer (BSN) bij ons bekend zijn. En de betaling is korter dan 5 jaar geleden.

Document