Ook mensen met kinderen kunnen (blijven) werken, een opleiding of een inburgerings- of re-integratietraject volgen. Heeft u kinderopvang nodig? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen(externe link) bij de Belastingdienst. U betaalt dan zelf ook een deel van de kosten. 

Als u dat deel niet kunt betalen, kunt u van ons extra geld krijgen als u aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen

Welk formulier u nodig heeft, hangt af van uw situatie:

U kunt het formulier ook opvragen vragen bij de informatielijn van Sociale Zaken.

Stuur het formulier zonder postzegel naar: 

Sociale Zaken IJsselgemeenten
Aanvraag voor vergoeding kosten kinderopvang
Antwoordnummer 760
2900 WE Capelle aan den IJssel

U kunt het ook inleveren bij onze balie.

Voorwaarden

  • u krijgt een uitkering volgens de Participatiewet (PW), de IOAW, de IOAZ of de Anw, en u werkt mee aan een re-integratietraject
  • u werkt parttime en krijgt een uitkering volgens de PW, de IOAW, de IOAZ of Anw
  • u bent jonger dan 18 jaar en volgt scholing of een opleiding en u krijgt op grond van dringende redenen een uitkering volgens de Participatiewet of zou die kunnen ontvangen
  • u studeert bij een school
  • u moet inburgeren en volgt een inburgeringscursus bij een goedgekeurde organisatie

Heeft u een partner? Dan moet die ook onder 1 van de voorwaarden vallen.

Sociaal medische indicatie

Soms is het voor uw kind beter om naar de kinderopvang te gaan. Bijvoorbeeld:

  • uw kind heeft een beperking waardoor kinderopvang nodig is, maar een medisch kinderdagverblijf is niet nodig
  • de kinderopvang is nodig voor een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind
  • door omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of handicap, kunt u (tijdelijk) niet voor uw kind zorgen

Mogelijk kunt u dan een vergoeding krijgen voor (een deel van) de kosten via de bijzondere bijstand.