IOAW-Uitkering

De IOAW-uitkering is een uitkering voor oudere werklozen. Heeft u of uw partner nog een eigen inkomen uit werk, uitkering of pensioen? En is dit inkomen te laag? Dan kan de IOAW dat aanvullen. 

Voorwaarden

U heeft recht op de IOAW als u:

  • geboren bent vóór 1 januari 1965
  • na uw 50-ste jaar werkloos werd
  • de volledige WW-uitkering heeft ontvangen én
  • de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt

Of

  • geboren bent vóór 1 januari 1965
  • na uw 50-ste jaar recht kreeg op een WGA-uitkering. En deze uitkering is later gestopt, omdat u minder dan 35% arbeidsongeschikt werd
  • de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt

Van invloed op de hoogte van uw uitkering

  • Bent u alleenstaand en er woont er iemand van 27 jaar of ouder in uw woning? Dan krijgt u een lagere uitkering. U kunt dan de (woon)kosten samen delen.
  • Vermogen (bezit), zoals een eigen huis of spaargeld, telt niet mee voor hoogte van uw IOAW-uitkering.

IOAW-uitkering aanvragen

Een IOAW-uitkering vraagt u op dezelfde manier aan als een bijstandsuitkering.