De IOAW-uitkering is een uitkering voor oudere werklozen. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw partner, zoals arbeidsinkomsten, uitkeringen en pensioenen aan tot het niveau van het sociaal minimum. 

Voorwaarden

U heeft recht op de IOAW als u:

  • geboren bent voor 1 januari 1965,
  • na uw 50-ste verjaardag werkloos werd,
  • de volledige uitkeringsduur van de Werkloosheidswet (WW) heeft bereikt én
  • u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Of

  • geboren bent voor 1 januari 1965
  • na uw 50-ste verjaardag recht kreeg op een WGA-uitkering, die achteraf is beëindigd omdat u bent beoordeeld als minder dan 35% arbeidsongeschikt
  • u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Van invloed op de hoogte van uw uitkering

  • Als u alleenstaand bent en er woont iemand van 21 jaar of ouder in uw woning, dan krijgt u een lagere uitkering. U kunt dan de (woon)kosten samen delen.
  • Bezit, zoals een eigen huis of spaargeld, is niet van invloed op de hoogte van uw IOAW-uitkering.

IOAW-uitkering aanvragen

Een IOAW-uitkering vraagt u op dezelfde manier aan als een bijstandsuitkering.