Het Voorzieningenfonds heeft een nieuwe naam: het 'Iedereen doet mee fonds'. 

Woont u in Krimpen en heeft u een laag inkomen? Dan kunnen u en uw kinderen (4 tot en met 17 jaar) met geld van het Iedereen doet mee fonds meedoen met sportieve, culturele of sociale activiteiten. Het doel van het fonds is een sociaal isolement door een gebrek aan geld te voorkomen.

Aanvragen

Aanvragen Iedereen doet mee fonds (pdf, 219 Kb) 

Stuur het formulier zonder postzegel naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten
Aanvraag Iedereen doet mee fonds
Antwoordnummer 760
2900 WE Capelle aan den IJssel

Waarvoor kunt u een vergoeding aanvragen?

  • activiteiten in de sport-, hobby- of sociaal-culturele sfeer, zoals lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging
  • georganiseerde bejaardenactiviteiten
  • Rotterdampas

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Krimpen aan den IJssel
  • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 130% van het sociaal minimum (welk bedrag voor u geldt, staat op het aanvraagformulier)
  • U heeft geen studiefinanciering
  • U woont niet in een instelling
  • U zit niet in detentie

Hoogte bijdrage

U kunt per kalenderjaar maximaal € 300,00 per persoon ontvangen. We stellen de vergoeding vast aan de hand van de kosten voor de activiteiten. 

Heeft u schuldhulp?

Zijn uw schulden geregeld via de schuldhulp van IJsselgemeenten of via het wettelijk traject (WSNP)? Dan houden we rekening met de aflossing die u betaalt. Dit doen we ook als beslag is gelegd op uw inkomen. Daardoor kunt u met een hoger inkomen soms toch een vergoeding krijgen.

Betaling

U kunt betalingen van ons aan u terug zien in Mijn Inkomen. U moet dan wel met een Burgerservicenummer (BSN) bij ons bekend zijn. En de betaling is korter dan 5 jaar geleden. 

Wilt u meer informatie? Of een aanvraagformulier op papier thuisgestuurd krijgen? Neem dan u contact opnemen met de Informatielijn Sociale Zaken IJsselgemeenten.

Contact Sociale Zaken

Meer informatie