Het Iedereen doet mee fonds

Het Voorzieningenfonds voor mensen uit Krimpen heeft een nieuwe naam: het 'Iedereen doet mee fonds'. Met het geld uit het ‘Iedereen doet mee fonds’ kunt u sport, muziekles of een andere hobby betalen. Ook de Rotterdampas wordt vergoed. 

Damesvoetbal
Damesvoetbal (Foto: Pexels)

Meer mensen hebben recht

Het netto gezinsinkomen zonder vakantiegeld dat u maximaal mag hebben is verhoogd. Zo kunnen meer mensen een vergoeding uit dit fonds krijgen. 

Gezin zonder andere inwonenden vanaf 27 jaar

21 jaar tot de AOW-leeftijd *

Vanaf de AOW-leeftijd *

Gehuwd / samenwonend

€ 2.147

€ 2.277

Alleenstaande ouder

€ 1.920

€ 2.095

Alleenstaande

€ 1.503

€ 1.677


* Bedragen 2023. Zijn de bedragen van 2024 bekend? Dan komen die op onze website.

300 euro per jaar

U kunt per kalenderjaar maximaal € 300 voor ieder gezinslid krijgen. 

Schoolkosten

Voor een schoolgaand kind tot 18 jaar kunt u via het ‘Iedereen doet mee fonds’ alleen voor het kalenderjaar 2023 extra geld krijgen voor schoolkosten. Dat is € 50 voor een kind op de basisschool en € 125 voor een kind op de middelbare school. Het is alleen voor kosten die u in 2023 betaalt. En waarvan u een rekening heeft. U mag deze vergoeding dan nog niet ontvangen hebben via de regeling Indirecte Schoolkosten.

Aanvragen

U kunt voor het kalenderjaar 2023 tot 1 maart 2024 een aanvraag doen. Kijk op www.ijsselgemeenten.nl/iedereen-doet-mee-fonds voor meer informatie en het aanvraagformulier.