Ontvangt u een uitkering van ons? Dan betalen we uw uitkering aan het einde van iedere maand. Het bedrag hangt af van uw situatie en andere inkomsten. Meer informatie over het doorgeven van andere inkomsten vindt u op de pagina Aanvullende uitkering.

U krijgt van ons alleen een betaalspecificatie als uw uitkering anders is dan de vorige maand. Blijft uw uitkering hetzelfde? Dan krijgt u geen nieuwe betaalspecificatie.

Betaaldagen 2023

Bijzondere dagen

 • Op zijn laatst eind februari krijgt u uw jaaropgave met de post.
 • Eind juni krijgt u ook uw vakantiegeld.
 • In december betalen we uw uitkering eerder. Al voor de feestdagen. Houdt u er rekening mee dat u langer met dit geld moet doen.

Het geld van uw uitkering staat op zijn laatst op de volgende dagen op uw bankrekening:

In 2023:

 • 26 januari
 • 28 februari  
 • 29 maart 
 • 27 april 
 • 26 mei 
 • 29 juni
 • 28 juli 
 • 29 augustus 
 • 29 september
 • 27 oktober 
 • 29 november 
 • 22 december

Uw jaaropgave

Jaarlijks ontvangt u van Sociale Zaken een jaaropgave als u een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering ontvangt of heeft ontvangen. Bewaar deze jaaropgave goed! U ontvangt de jaaropgave uiterlijk eind februari.

U heeft de jaaropgave nodig voor de aangifte van uw inkomstenbelasting. De jaaropgave is soms ook nodig voor het aanvragen van huurtoeslag of zorgtoeslag.

Betaalspecificatie

U krijgt niet iedere maand een betaalspecificatie. Die krijgt u alleen als uw uitkering verandert.

Bijvoorbeeld bij veranderingen van:

 • de bijstandsnorm (in januari en juli),
 • de situatie hoe u woont of leeft
 • de hoogte van uw inkomsten uit werk of andere uitkering.

Blijft uw uitkering hetzelfde als de vorige maand? Dan krijgt u geen nieuwe betaalspecificatie.

Op de achterkant van de betaalspecificatie staat uw statusoverzicht. Hierin staat de informatie die we over u hebben. Hiermee bepalen we uw recht op en de hoogte van uw uitkering. U controleert of de gegevens op de betaalspecificatie en het statusoverzicht (nog) goed zijn. Als dat niet zo is, vult u een wijzigingsformulier in en levert dit binnen 1 week in.