We kregen van u het cijfer 7,8!

We vinden een goede dienstverlening erg belangrijk. Daarom vragen we elke 2 jaar hoe tevreden u met ons bent. Dit jaar vulden 259 mensen met een uitkering en 68 mensen met schuldhulp de vragenlijst in. 15 mensen zijn daarna ook geïnterviewd. 

Over het algemeen zijn mensen met een uitkering tevreden. Zij beoordelen onze dienstverlening gemiddeld met een 7,8 als rapportcijfer. In 2020 was dat een 7,3. Ongeveer zeven op de tien zijn tevreden met:

  • duidelijke beslissingen;
  • het nakomen van afspraken;
  • hoe we hen herinneren aan rechten en plichten;
  • serieus worden genomen;
  • onze informatie.

Verder vinden veel mensen onze medewerkers vriendelijk en begripvol.

Frans van der Meij staat bij de balie van Sociale Zaken. Op de achtergrond wordt iemand daar geholpen door een medewerker.
Directeur IJsselgemeenten Frans van der Meij staat bij de balie van Sociale Zaken. Hij is trots op de waardering van de dienstverlening. (Foto: Frank de Roo)

Aan de slag met verbeterpunten

“Ik ben blij met dit rapport,” zegt Frans van de Meij, directeur van IJsselgemeenten. “En trots  dat ons cijfer steeds hoger wordt. We blijven leren en verbeteren. Een aandachtspunt in het rapport is de snelheid waarmee we u helpen. Daar hoort ook bij: hoe snel u contact krijgt met de juiste persoon. We gaan kijken hoe we dat kunnen verbeteren.”

Gebruik online dienstverlening bijstand beperkt

Uit de enquête blijkt dat de meesten van u (nog) geen gebruik maken van de online dienstverlening. Bijvoorbeeld het online contactformulier of het afspraakformulier. Van de mensen die deze wel gebruikten, vonden de meesten de formulieren makkelijk te vinden en in te vullen. Zij zijn blij met deze online mogelijkheid.

Schuldhulp maakt het leven beter

Ook mensen met schuldhulp zijn tevreden over onze dienstverlening. Zij geven hiervoor een 7,9 als cijfer. Zij vinden vooral de besluiten en afspraken duidelijk tijdens de schuldhulp. Ze vinden dat de medewerkers op een goede manier met hen omgaan. Ook zijn ze blij met de informatie en snelheid waarmee de hulp kan starten. De mensen vertellen dat de schuldhulp hun leven beter heeft gemaakt. De mensen met schuldhulp zeggen wel dat ze vaker contact willen. Ook vinden ze het contact niet altijd prettig.

Rapport

Wilt u het volledige rapport van het onderzoek hebben? Stuur dan een e-mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of bel op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur naar 010 - 284 84 57