Niet tevreden? Vertel het ons!

Wij vinden een goed contact met u belangrijk. We willen u altijd op tijd informeren. Bijvoorbeeld over een aanvraag of een verandering in uw uitkering. Heeft u een vraag? Dan willen we een duidelijk antwoord geven.

Moet een casemanager u antwoord geven? Dan vinden we dat die u snel moet terugbellen. Daarbij willen we altijd vriendelijk en respectvol zijn. Ook als u bij ons op een gesprek of training komt. 

Klachtencoordinator bij IJsselgemeenten Ria ter Haar op de markt van Capelle aan den IJssel
Klachtencoördinator bij IJsselgemeenten Ria ter Haar op de markt van Capelle aan den IJssel (foto: Frank de Roo)

Helaas maken ook onze medewerkers soms fouten. Vindt u dat we een fout hebben gemaakt? Of voelt u zich niet goed behandeld? Bespreek dat dan met de medewerker. Lukt het niet het probleem op te lossen? Dan kunt u een klacht indienen. Soms is een klacht snel op te lossen. Onze klachtencoördinator Ria ter Haar behandelt de klachten.

Steeds minder klachten

Voor ons is het belangrijk om te weten wat er niet goed gaat in onze service. Meld dat dan bij ons. Van klachten kunnen we namelijk leren. Zo kunnen wij onze service verbeteren. In 2022 kregen we 26 klachten. We ontvangen ieder jaar minder klachten. Hopelijk komt dat omdat we ons werk goed doen. Klachten nemen wij altijd serieus. Laat het ons weten als we ons werk niet goed doen.

Hoe dient u een klacht in?

Dat kan via onze pagina Bezwaar klacht en dwangsom, via een e-mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of met een brief. In onze klachtenfolder vindt u meer informatie. U kunt de folder ook opvragen bij de informatielijn (010 - 284 84 57 op werkdagen van 8.00 tot 14.00 uur).

Geen klacht, maar bezwaar

U kunt geen klacht indienen over een besluit van ons. Een besluit is bijvoorbeeld een wijziging, toekenning of afwijzing van uw uitkering. Bent u het niet eens met een besluit?  Dan dient u een bezwaarschrift in bij uw gemeente. Kijk op Dat kan via onze pagina Bezwaar klacht en dwangsom.