Wij vinden een goed contact met u belangrijk. We willen u altijd op tijd informeren. Bijvoorbeeld over een aanvraag of een wijziging in uw uitkering. Als u een vraag heeft, willen we een duidelijk antwoord geven. Moet een casemanager u antwoord geven? Dan vinden we dat die u snel moet terugbellen. Daarbij willen we altijd vriendelijk en respectvol zijn.

Helaas maken ook onze medewerkers weleens fouten. Vindt u dat we een fout hebben gemaakt? Of voelt u zich niet goed behandeld? Bespreek dat dan met de medewerker. Lukt het niet het probleem op te lossen? Dan kunt u een klacht indienen. Klachten nemen wij altijd serieus. Soms is een klacht snel op te lossen. Een onafhankelijke klachtencoördinator behandelt de klachten.

Laat het ons weten

Voor ons is het belangrijk om te weten wat er niet goed gaat in onze service. Meld dat dan bij ons. Zo kunnen wij onze service verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

Dat kan online via deze pagina, via een e-mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of met een brief. In onze klachtenfolder vindt u meer informatie. U kunt het formulier met de folder ook opvragen bij de informatielijn.

Geen klacht, maar bezwaar

U kunt geen klacht indienen over een besluit van ons. Een besluit is bijvoorbeeld een wijziging, toekenning of afwijzing van uw uitkering. Bent u het niet eens met een besluit, dan dient u een bezwaarschrift in bij uw gemeente. Kijk op deze pagina.