Hebt u een schuld bij ons omdat u eerder teveel uitkering kreeg? En betaalt u de schuld terug met een bedrag per maand? Dan kunt u na een aantal jaar kwijtschelding krijgen of uw schuld afkopen.

Bij kwijtschelding hoeft u niet meer te betalen. Bij afkopen betaalt u de helft van de schuld in 1 keer.

Voorwaarden

Voor kwijtschelden en afkopen kijken we naar:
•    hoe de schuld is ontstaan. Heeft u ons altijd op tijd alle informatie gegeven die we nodig hebben? Of kreeg u teveel uitkering omdat u ons geen, verkeerde of te laat informatie gaf?
•    hoelang u al volgens de afspraak heeft terugbetaald. Heeft u elke maand betaald? En geen betalingen gemist? Of heeft u niet iedere maand afgelost? Maar betaalt u de achterstand in 1 keer?

Kwijtschelden

Bij kwijtschelding hoeft u de schuld niet meer af te betalen. Kwijtschelden kan na:
•    5 jaar als u altijd op tijd informatie gaf.
•    10 jaar als de schuld is ontstaan omdat u ons niet goed informeerde. U gaf geen, verkeerde of te laat informatie. U kunt dan maar 1 keer (voor 1 schuld) kwijtschelding krijgen. Heeft u ons in de 10 jaar dat u betaalde, opnieuw niet goed geïnformeerd? Dan krijgt u geen kwijtschelding.

Afkopen

Bij afkopen betaalt u in 1 keer de helft (50%) van het bedrag dat u nog moet betalen. De rest hoeft u niet meer te betalen. U moet het bedrag (de afkoopsom) binnen 6 weken na ons besluit betalen.
Afkopen kan na:
•    2,5 jaar als u altijd op tijd informatie gaf.
•    5 jaar als de schuld is ontstaan omdat u ons niet goed informeerde. U gaf geen, verkeerde of te laat informatie. Heeft u ons in de 5 jaar dat u betaalde, opnieuw niet goed geïnformeerd? Dan kunt u de schuld niet afkopen.

Geen kwijtschelding of afkoop

U kunt geen kwijtschelding of afkoop krijgen als:
•    de schuld is gedekt door een hypotheek of pand op een goed of goederen
•    de schuld een Bbz 2004-uitkering is
•    u genoeg geld (vermogen) heeft om de schuld te betalen.

Formulier

Wilt u kwijtschelding of afkoop aanvragen? Op www.ijsselgemeenten.nl/kwijtschelden staat het formulier dat u kunt invullen. U kunt het formulier ook opvragen bij onze informatielijn: 010 - 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 tot 14.00 uur) of socialezaken@ijsselgemeenten.nl. U krijgt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.