IOAZ-uitkering

  • De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een uitkering voor ouderen die stoppen als zelfstandig ondernemer omdat de inkomsten uit het bedrijf onvoldoende zijn.
  • De Ioaz vult het inkomen van u en uw partner (zoals loon, uitkeringen en pensioenen) aan tot het sociaal minimum. Bent u een alleenstaande (ouder) en wonen er personen vanaf 21 jaar in uw woning, dan krijgt u een lagere uitkering. U kunt de (woon)kosten dan samen delen.
  • Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, telt tot € 166.431 niet mee. Heeft u meer vermogen? Van het bedrag boven € 166.431 tellen we dan 2% mee als inkomen. U kunt dan een aanvullende uitkering krijgen.

Aanvragen

U kunt de IOAZ-uitkering aanvragen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam. 

Neem contact op:

U moet uw aanvraag doen voor u stopt met uw onderneming. Tussen de aanvraag en het moment waarop u stopt mag maximaal 1,5 jaar zitten. 

Voorwaarden

U kunt een IOAZ-uitkering krijgen als u met uw bedrijf te weinig verdient om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • u bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • u heeft de afgelopen 10 jaar gewerkt waarvan ten minste de laatste 3 jaar als zelfstandige
  • u heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur
  • Het inkomen (de winst) uit uw bedrijf was de laatste drie jaar minder dan € 28.957 bruto gemiddeld per jaar. Bij het inkomen worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee als uw partner meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 34.207 bruto per jaar. Dit wordt bij een aanvraag onderzocht