Bijstand & uitkeringen

HOME  |  Sociale Zaken  |  Bijstand & uitkeringen

Bijstand & uitkeringen

Heeft u niet genoeg geld om van te leven? Heeft u geen inkomen? Of is dit inkomen te laag? Dan kunt u misschien een uitkering krijgen. Dit is een extra bedrag boven uw eigen (gezins)inkomen. Wij vullen dat aan tot het bedrag waar u recht op heeft.

Aan een uitkering zijn rechten en plichten verbonden. Informatie hierover vindt u in de Folder "Rechten en plichten met een uitkering" (Pdf, 9.5 Mb). Deze folder is vertaald in het Arabisch, Engels, Frans en Tigrinya (Eritrees/Ethiopisch). Deze kunt u aanvragen via socialezaken@ijsselgemeenten.nl of 010 - 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 tot 14.00 uur).

Meer informatie over uitkeringen vindt u op de pagina's hieronder:

Andere uitkeringen

  • Bbz-uitkering voor zelfstandigen (voor starters of bij onvoldoende inkomen)
  • IOAW-uitkering (uitkering voor oudere werklozen of mensen die door ziekte voor een deel niet kunnen werken, geboren voor 1965)
  • IOAZ-uitkering (uitkering voor oudere zelfstandigen die te weinig inkomsten hebben. Of soms voor mensen die door ziekte voor een deel niet kunnen werken, 55+) 

Hulp bij aanvragen

Op onze pagina hulp en ondersteuning staat waar:

  • u meer informatie kunt krijgen
  • u hulp bij het invullen van formulieren vindt
  • u openbare computers kunt gebruiken

Top