Energietoeslag 2023

Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 energietoeslag krijgen. De energietoeslag is € 1.300 netto. Daarvoor hebben de Tweede en Eerste Kamer een wetswijziging aangenomen. Nu moeten de colleges van burgemeester en wethouders van Capelle, Krimpen en Zuidplas nog een besluit nemen over de uitvoering door IJsselgemeenten.

Collegevoorstel

Voor de energietoeslag van 2023 is het voorstel aan de colleges dat huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsuitkering de energietoeslag van € 1.300 kunnen krijgen. Dit is gelijk aan vorig jaar. Wel is de leeftijd voor de energietoeslag verhoogd naar 21 jaar. Daarnaast kunnen uitwonende studenten een bijdrage krijgen via DUO. 

Automatisch uitbetalen

Kreeg u in 2022 de energietoeslag? Dan bekijken we of u in 2023 weer aan de voorwaarden voldoet. Onder andere kijken we naar uw inkomen in 2023. Dit doen we met een toets bij het Inlichtingenbureau. Dit  bureau checkt de inkomens voor de gemeenten. Heeft u weer recht op de energietoeslag? Dan krijgt u de energietoeslag vanzelf. U hoeft het dan niet aan te vragen.  

Krijgt u vanaf 1 september 2023 een uitkering voor levensonderhoud van ons via de Participatiewet (bijstand), Ioaw of Ioaz? Of krijgt u van ons:

  • iedere maand bijzondere bijstand, zoals bewindvoerderskosten
  • individuele inkomenstoeslag, of
  • een aanvullende Inkomensondersteuning (AIO) op uw AOW-pensioen via de Sociale Verzekeringsbank

Ook dan krijgt u de energietoeslag 2023 vanzelf.

Zelf aanvragen

Krijgt u niet automatisch de energietoeslag 2023? Dan kunt u het zelf aanvragen. Dit kunt u pas doen nadat we iedereen hebben betaald die de energietoeslag 2023 automatisch krijgt. Zo voorkomen we dat mensen het aanvragen die de toeslag vanzelf krijgen. Dat scheelt werk voor u en ons.

Begin december

We hopen de energietoeslag begin december automatisch te kunnen betalen aan wie er recht op heeft. Daarna is het voor anderen mogelijk de energietoeslag zelf aan te vragen. Deze planning hangt af van de besluiten van de gemeenten. En van de snelheid waarmee het Inlichtingenbureau de inkomens kan controleren van iedereen die de energietoeslag in 2022 heeft gekregen.

Meer informatie

Het laatste nieuws over de Energietoeslag 2023 in Capelle, Krimpen en Zuidplas is altijd te vinden op deze pagina. 

Hulp bij geldzorgen

Heeft u schulden? Lukt het niet (meer) die terug te betalen? Kom dan snel in actie. Ook wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen. Zo voorkomt u dat problemen groter worden. Vraag om hulp als u er zelf niet uitkomt. Iedere gemeente heeft een organisatie die u daarbij kan helpen.

Voor informatie en aanmelden: 
Capelle: Welzijn Capelle
website: www.welzijncapelle.nl/geldzorgen(externe link)  
e-mail: hulpenadvies@welzijncapelle.nu
telefoon: 010 - 707 49 00 

Krimpen: Krimpenwijzer
website: www.krimpenwijzer.nl(externe link)
e-mail: info@krimpenwijzer.nl
telefoon: 0180 - 517 590 

Zuidplas: Stichting Zo!
website: www.stzo.nl/hulp-bij-schulden(externe link)
e-mail: geldzaken@stzo.nl
telefoon: 06 - 14 41 70 50 (op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur)