Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook de energietoeslag 2023 krijgen. De energietoeslag is € 1.300 netto. 

 • Kreeg u de energietoeslag 2022? Dan hebben we uw inkomen opnieuw bekeken. Heeft u weer recht op de energietoeslag? Dan heeft u die al vanzelf van ons gehad. U hoeft het dan niet aan te vragen.
 • Kreeg u niet automatisch de energietoeslag 2023? Dan kunt u het zelf aanvragen. Lees eerst de voorwaarden en kijk of uw inkomen niet te hoog is. Vraag daarna de toeslag aan. 

Heeft u nu nog geen hoge energierekening?  Wacht niet met aanvragen. Vraag toch de energietoeslag nu aan. Zet het geld opzij als u het nog niet nodig heeft.

U krijgt de energietoeslag als deze voorwaarden voor u gelden:

 • u bent 21 jaar of ouder 
 • u woont in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas
 • u bent hoofdbewoner van een woning met een eigen toegangsdeur
 • u heeft een energiecontract of u betaalt energiekosten via de huur of servicekosten
 • u heeft nog geen energietoeslag 2023 gekregen (bijvoorbeeld voor een ander adres of in een andere gemeente)
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • uw gemiddelde inkomen is in 3 maanden vóór de aanvraag lager dan hieronder staat

Het gaat om het totale netto inkomen van u en uw eventuele partner. Denk aan:

 • loon
 • inkomen als zelfstandige / uit onderneming (we kijken naar uw inkomen over 2022 - de aanslag inkomstenbelasting)
 • uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, WAO/WIA)
 • pensioen
 • lijfrente
 • alimentatie
 • heffingskortingen van de Belastingdienst
 • overige inkomsten

21 jaar tot AOW-leeftijd netto inkomen per maand (zonder vakantiegeld)

in 2024:

 • echtpaar / samenwonend € 2.091 
 • alleenstaande ouder met kind(eren) tot 18 jaar € 1.812
 • alleenstaande € 1.464

AOW-leeftijd netto inkomen per maand (zonder vakantiegeld)

in 2024:

 • echtpaar / samenwonend € 2.203
 • alleenstaande € 1.626

Uw bezit (vermogen) telt niet mee voor de energietoeslag.

Woont u in Krimpen en heeft u een iets hoger inkomen?

Woont u in Krimpen? Dan kunt u € 500 energietoeslag krijgen met een iets hoger inkomen. Wel geldt dat u woont in een woning met een (voorlopig) energielabel C. tot en met G. We krijgen het energielabel van uw gemeente.

U kunt deze energietoeslag niet digitaal aanvragen. Gebruik hiervoor het speciale aanvraagformulier. In het formulier staan de inkomensgrenzen.

Formulier € 500 energietoeslag Krimpen hoger inkomen (PDF, 216 KB)

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

U krijgt in de volgende situaties geen energietoeslag.

 • U bent student (studenten krijgen een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten van DUO(externe link))
 • U bent jonger dan 21 jaar
 • U woont in een inrichting
 • U heeft geen eigen energiecontract, zoals bij inwonen, bepaalde woonvormen, beschermd wonen extramuraal, enzovoort. Betaalt u wel voor energie in een bepaalde woonvorm? Dan kunt u de energietoeslag wel krijgen.
 • U bent dak- of thuisloos of staat bij de gemeente ingeschreven met een briefadres
 • U woont niet in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas (U kunt energietoeslag aanvragen in uw eigen gemeente)
 • U hebt niet de Nederlandse nationaliteit of geen verblijfsvergunning

Aanvragen

U kunt de energietoeslag 2023 tot en met 31 augustus 2024 aanvragen.

Aanvragen energietoeslag 2023

Hiervoor logt u in met DigiD(externe link). Als bewindvoerder kunt u inloggen met eHerkenning(externe link) niveau 2.

Op papier aanvragen

Formulier aanvragen energietoeslag 2023 (PDF, 206kb)

Documenten meesturen

Stuur een kopie of foto van de volgende documenten mee:

 • uw energiecontract of laatste energierekening
 • bankpas
 • een geldige verblijfsvergunning, als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt

In het formulier staat van welke inkomsten u documenten moet meesturen. Documenten van uw loon en uitkering hoeft u niet mee te sturen.

Heeft u een partner? Dan stuurt u ook de documenten van uw partner mee.

Versturen

Stuur het formulier zonder postzegel naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten
Aanvraag energietoeslag 2023
Antwoordnummer 760
2900 WE Capelle aan den IJssel

Reactie en uitbetaling

We willen uw aanvraag binnen 8 weken afhandelen en betalen.

Dient u digitaal een aanvraag in? Dan krijgt u automatisch een e-mail.

Doet u uw aanvraag op papier? Dan krijgt u pas een brief als we over uw aanvraag een besluit hebben genomen. Heeft u 8 weken na uw aanvraag nog geen antwoord van ons? Vul dan ons contactformulier in. We kijken dan naar de stand van uw aanvraag.

Heeft u heel direct geldproblemen? Vraag dan om hulp in uw woonplaats.

U kunt onze betalingen aan u zien in Mijn Inkomen. U moet dan wel met een Burgerservicenummer (BSN) bij ons bekend zijn. En de betaling is korter dan 5 jaar geleden.

Kreeg u al de energietoeslag 2023? Dan geen aanvraag

Veel mensen kregen de energietoeslag 2023 al automatisch. Dit geldt voor de volgende groepen:

 • u krijgt vanaf 1 september 2023 een uitkering van ons via de Participatiewet (bijstand), Ioaw of Ioaz?
 • of iedere maand bijzondere bijstand, zoals bewindvoerderskosten
 • of een aanvullende Inkomensondersteuning (AIO) op uw AOW-pensioen via de Sociale Verzekeringsbank
 • of u kreeg de energietoeslag 2022. We toetsten via het Inlichtingenbureau of u ook in 2023 aan de voorwaarden voldoet. 

Hoort u bij deze groepen? Dan hoeft u geen aanvraag te doen. U heeft het geld al ontvangen. Daarover krijgt u van ons een brief.

Wel een aanvraag indienen

Heeft u de energietoeslag niet automatisch gekregen? En heeft u er wel recht op? Dien dan zelf een aanvraag in.

Bedrag energietoeslag 2023

Het bedrag van de energietoeslag 2023 is € 1.300. Dit bedrag betalen we in 1 keer. Soms krijgt u een lager bedrag.

 • Als u later in de gemeente komt wonen. Bijvoorbeeld: u komt uit het buitenland, uit detentie of u krijgt een verblijfsvergunning.
 • Als u later recht heeft op de energietoeslag. Bijvoorbeeld: u was eerst inwonend en gaat op 1 maart 2024 zelf een woning huren.
 • Als u in een andere gemeente een hoger bedrag dan € 1.300 kreeg voor de energietoeslag 2022.

Energietoeslag telt niet mee als inkomen of vermogen

De energietoeslag telt niet mee als inkomen of vermogen. Dat betekent:

 • u betaalt er geen belasting over

En het telt niet mee voor:

 • de toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget) van de Belastingdienst
 • de eigen bijdrage voor hulp, bijvoorbeeld Wmo
 • de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Kunt u nog een keer energietoeslag krijgen?

Nee, u heeft recht op 1 keer energietoeslag 2023 per huishouden / woonadres. Verhuist u? Dan krijgt u de energietoeslag niet nog een keer voor uw nieuwe woning. 
De regering heeft besloten dat er in 2024 geen energietoeslag meer komt. 

Er komt vanaf januari 2024 wel een Tijdelijk Noodfonds Energie(externe link)

Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld door een ziekte of een andere reden? Geef dit dan aan ons door. In hele bijzondere situaties heeft u misschien recht op een bedrag via de bijzondere bijstand

Meer informatie

Meer informatie leest u in het aanvraagformulier energietoeslag 2023 (PDF, 267 KB).

We ontvangen heel veel aanvragen en telefoontjes en e-mails over de energietoeslag. Hierdoor lukt het niet alle aanvragen snel te behandelen. We willen uw aanvraag binnen 8 weken afhandelen en betalen. 

Hulp bij geldzorgen

Heeft u schulden? Lukt het niet (meer) die terug te betalen? Kom dan snel in actie. Ook wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen. Zo voorkomt u dat problemen groter worden. Vraag om hulp als u er zelf niet uitkomt. Iedere gemeente heeft een organisatie die u daarbij kan helpen.

Voor informatie en aanmelden:

Capelle: Welzijn Capelle
website: www.welzijncapelle.nl/geldzorgen(externe link)  
e-mail: hulpenadvies@welzijncapelle.nu
telefoon: 010 - 707 49 00 

Krimpen: Krimpenwijzer
website: www.krimpenwijzer.nl(externe link)
e-mail: info@krimpenwijzer.nl
telefoon: 0180 - 517 590 

Zuidplas: Stichting Zo!
website: www.stzo.nl/hulp-bij-schulden(externe link)
e-mail: geldzaken@stzo.nl
telefoon: 06 - 14 41 70 50 (op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur)