Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook de energietoeslag 2023 krijgen. De energietoeslag is € 1.300 netto. 

 • Kreeg u de energietoeslag 2022? Dan hebben we uw inkomen opnieuw bekeken. Heeft u weer recht op de energietoeslag? Dan heeft u die al vanzelf van ons gehad. U hoeft het dan niet aan te vragen.
 • Kreeg u niet automatisch de energietoeslag 2023? Dan kunt u het zelf aanvragen. Lees eerst de voorwaarden en kijk of uw inkomen niet te hoog is. Vraag daarna de toeslag aan. 

Heeft u nu nog geen hoge energierekening?  Wacht niet met aanvragen. Vraag toch de energietoeslag nu aan. Zet het geld opzij als u het nog niet nodig heeft.

U krijgt de energietoeslag als deze voorwaarden voor u gelden:

 • u bent 21 jaar of ouder 
 • u woont in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas
 • u bent hoofdbewoner van een woning met een eigen toegangsdeur
 • u heeft een energiecontract of u betaalt energiekosten via de huur of servicekosten
 • u heeft nog geen energietoeslag 2023 gekregen (bijvoorbeeld voor een ander adres of in een andere gemeente)
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • uw gemiddelde inkomen is in 3 maanden vóór de aanvraag lager dan hieronder staat

Het gaat om het totale netto inkomen van u en uw eventuele partner. Denk aan:

 • loon
 • inkomen als zelfstandige / uit onderneming (we kijken naar uw inkomen over 2022 - de aanslag inkomstenbelasting)
 • uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, WAO/WIA)
 • pensioen
 • lijfrente
 • alimentatie
 • heffingskortingen van de Belastingdienst
 • overige inkomsten

21 jaar tot AOW-leeftijd netto inkomen per maand (zonder vakantiegeld)

in 2024:

 • echtpaar / samenwonend € 2.091 
 • alleenstaande ouder met kind(eren) tot 18 jaar € 1.812
 • alleenstaande € 1.464

AOW-leeftijd netto inkomen per maand (zonder vakantiegeld)

in 2024:

 • echtpaar / samenwonend € 2.203
 • alleenstaande € 1.626

Uw bezit (vermogen) telt niet mee voor de energietoeslag.

Woont u in Krimpen en heeft u een iets hoger inkomen?

Woont u in Krimpen? Dan kunt u € 500 energietoeslag krijgen met een iets hoger inkomen. Wel geldt dat u woont in een woning met een (voorlopig) energielabel C. tot en met G. We krijgen het energielabel van uw gemeente.

U kunt deze energietoeslag niet digitaal aanvragen. Gebruik hiervoor het speciale aanvraagformulier. In het formulier staan de inkomensgrenzen.

Formulier € 500 energietoeslag Krimpen hoger inkomen (PDF, 216 KB)

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

U krijgt in de volgende situaties geen energietoeslag.

 • U bent student (studenten krijgen een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten van DUO)
 • U bent jonger dan 21 jaar
 • U woont in een inrichting
 • U heeft geen eigen energiecontract, zoals bij inwonen, bepaalde woonvormen, beschermd wonen extramuraal, enzovoort. Betaalt u wel voor energie in een bepaalde woonvorm? Dan kunt u de energietoeslag wel krijgen.
 • U bent dak- of thuisloos of staat bij de gemeente ingeschreven met een briefadres
 • U woont niet in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas (U kunt energietoeslag aanvragen in uw eigen gemeente)
 • U hebt niet de Nederlandse nationaliteit of geen verblijfsvergunning

Aanvragen

U kunt de energietoeslag 2023 tot en met 31 augustus 2024 aanvragen.

Aanvragen energietoeslag 2023

Hiervoor logt u in met DigiD. Als bewindvoerder kunt u inloggen met eHerkenning niveau 2.

Op papier aanvragen

Formulier aanvragen energietoeslag 2023 (PDF, 206kb)

Documenten meesturen

Stuur een kopie of foto van de volgende documenten mee:

 • uw energiecontract of laatste energierekening
 • bankpas
 • een geldige verblijfsvergunning, als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt

In het formulier staat van welke inkomsten u documenten moet meesturen. Documenten van uw loon en uitkering hoeft u niet mee te sturen.

Heeft u een partner? Dan stuurt u ook de documenten van uw partner mee.

Versturen

Stuur het formulier zonder postzegel naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten
Aanvraag energietoeslag 2023
Antwoordnummer 760
2900 WE Capelle aan den IJssel

Reactie en uitbetaling

We willen uw aanvraag binnen 8 weken afhandelen en betalen.

Dient u digitaal een aanvraag in? Dan krijgt u automatisch een e-mail.

Doet u uw aanvraag op papier? Dan krijgt u pas een brief als we over uw aanvraag een besluit hebben genomen. Heeft u 8 weken na uw aanvraag nog geen antwoord van ons? Vul dan ons contactformulier in. We kijken dan naar de stand van uw aanvraag.

Heeft u heel direct geldproblemen? Vraag dan om hulp in uw woonplaats.

U kunt onze betalingen aan u zien in Mijn Inkomen. U moet dan wel met een Burgerservicenummer (BSN) bij ons bekend zijn. En de betaling is korter dan 5 jaar geleden.

Kreeg u al de energietoeslag 2023? Dan geen aanvraag

Veel mensen kregen de energietoeslag 2023 al automatisch. Dit geldt voor de volgende groepen:

 • u krijgt vanaf 1 september 2023 een uitkering van ons via de Participatiewet (bijstand), Ioaw of Ioaz?
 • of iedere maand bijzondere bijstand, zoals bewindvoerderskosten
 • of een aanvullende Inkomensondersteuning (AIO) op uw AOW-pensioen via de Sociale Verzekeringsbank
 • of u kreeg de energietoeslag 2022. We toetsten via het Inlichtingenbureau of u ook in 2023 aan de voorwaarden voldoet. 

Hoort u bij deze groepen? Dan hoeft u geen aanvraag te doen. U heeft het geld al ontvangen. Daarover krijgt u van ons een brief.

Wel een aanvraag indienen

Heeft u de energietoeslag niet automatisch gekregen? En heeft u er wel recht op? Dien dan zelf een aanvraag in.

Bedrag energietoeslag 2023

Het bedrag van de energietoeslag 2023 is € 1.300. Dit bedrag betalen we in 1 keer. Soms krijgt u een lager bedrag.

 • Als u later in de gemeente komt wonen. Bijvoorbeeld: u komt uit het buitenland, uit detentie of u krijgt een verblijfsvergunning.
 • Als u later recht heeft op de energietoeslag. Bijvoorbeeld: u was eerst inwonend en gaat op 1 maart 2024 zelf een woning huren.
 • Als u in een andere gemeente een hoger bedrag dan € 1.300 kreeg voor de energietoeslag 2022.

Energietoeslag telt niet mee als inkomen of vermogen

De energietoeslag telt niet mee als inkomen of vermogen. Dat betekent:

 • u betaalt er geen belasting over

En het telt niet mee voor:

 • de toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget) van de Belastingdienst
 • de eigen bijdrage voor hulp, bijvoorbeeld Wmo
 • de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Kunt u nog een keer energietoeslag krijgen?

U kon energietoeslag in 2022 en in 2023 krijgen. U heeft voor 2023 recht op 1 keer energietoeslag per huishouden / woonadres. Verhuist u? Dan krijgt u de energietoeslag niet nog een keer voor uw nieuwe woning. 
De regering heeft besloten dat er in 2024 geen energietoeslag meer komt. 

Heeft u de energietoeslag van 2023 nog niet gekregen? Dan kunt u die in 2024 nog tot 31 augustus aanvragen.

Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld door een ziekte of een andere reden? Geef dit dan aan ons door. In hele bijzondere situaties heeft u misschien recht op een bedrag via de bijzondere bijstand

Meer informatie

Meer informatie leest u in het aanvraagformulier energietoeslag 2023 (PDF, 267 KB).

We ontvangen heel veel aanvragen en telefoontjes en e-mails over de energietoeslag. Hierdoor lukt het niet alle aanvragen snel te behandelen. We willen uw aanvraag binnen 8 weken afhandelen en betalen. 

Hulp bij geldzorgen

Heeft u schulden? Lukt het niet (meer) die terug te betalen? Kom dan snel in actie. Ook wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen. Zo voorkomt u dat problemen groter worden. Vraag om hulp als u er zelf niet uitkomt. Iedere gemeente heeft een organisatie die u daarbij kan helpen.

Voor informatie en aanmelden:

Capelle: Welzijn Capelle
website: www.welzijncapelle.nl/geldzorgen  
e-mail: hulpenadvies@welzijncapelle.nu
telefoon: 010 - 707 49 00 

Krimpen: Krimpenwijzer
website: www.krimpenwijzer.nl
e-mail: info@krimpenwijzer.nl
telefoon: 0180 - 517 590 

Zuidplas: Stichting Zo!
website: www.stzo.nl/hulp-bij-schulden
e-mail: geldzaken@stzo.nl
telefoon: 06 - 14 41 70 50 (op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur)