Huishoudens met een laag inkomen kunnen energietoeslag krijgen voor 2022. De energietoeslag is € 1.300 netto. Kijk eerst onder Voorwaarden wat een laag inkomen is. Vraag de toeslag daarna aan. Energietoeslag voor 2022 kunt u tot en met 30 juni 2023 aanvragen.

U kunt de energietoeslag van 2023 nu nog NIET aanvragen.

Ook in 2023 komt er weer energietoeslag. Rond de zomer neemt de regering daarover een besluit. We weten daarna pas wanneer we de energietoeslag 2023 kunnen betalen. Meer informatie volgt dan op deze pagina. 

Vraag digitaal energietoeslag 2022 aan

Hiervoor logt u in met DigiD(externe link). Als bewindvoerder kunt u inloggen met eHerkenning(externe link) niveau 2. 

Formulier aanvragen energietoeslag 2022 (Pdf, 194Kb)

Documenten meesturen

Stuur een kopie of foto van de volgende documenten mee:

 • uw energiecontract of laatste energierekening
 • bankpas
 • een geldige verblijfsvergunning, als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt
 • in het formulier staat van welke inkomsten u documenten moet meesturen. Documenten van uw loon en uitkering hoeft u niet mee te sturen.

Heeft u een partner? Dan stuurt u ook de documenten van uw partner mee.

Versturen

Stuur het formulier zonder postzegel naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten
Aanvraag energietoeslag 2022
Antwoordnummer 760
2900 WE Capelle aan den IJssel

Voorwaarden

U krijgt de energietoeslag als deze voorwaarden voor u gelden:

 • u bent 18 jaar of ouder (ook studenten)
 • u woont in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas
 • u bent hoofdbewoner van een huurwoning of koopwoning met een eigen toegangsdeur
 • u heeft een energiecontract of u betaalt energiekosten via de huur of servicekosten
 • u heeft nog geen energietoeslag gekregen (bijvoorbeeld voor een ander adres)
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • uw totale inkomen is in de maand van de aanvraag in 2023 lager dan hieronder staat

Tip: wacht niet tot u een hoog maandbedrag of hoge afrekening voor energie heeft. Vraag het nu aan en zet het geld opzij als u het nog niet nodig heeft. 

Het gaat om het totale netto inkomen van u en uw eventuele partner. Denk aan:

 • loon
 • inkomen als zelfstandige / uit onderneming (bij bruto inkomsten als zelfstandige / uit onderneming geeft u dit bruto beschikbaar inkomen op)
 • uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, WAO/WIA)
 • pensioen
 • lijfrente
 • alimentatie
 • heffingskortingen van de Belastingdienst
 • studiefinanciering (WSF2000, WTOS, etc.)
 • overige inkomsten

21 jaar tot AOW-leeftijd netto inkomen in 2023 per maand (zonder vakantiegeld) voor aanvragen energietoeslag 2022 

 • echtpaar / samenwonend € 1.948 
 • alleenstaande ouder met kind(eren) tot 18 jaar € 1.748 
 • alleenstaande € 1.364 

AOW-leeftijd netto inkomen in 2023 per maand (zonder vakantiegeld) voor aanvragen energietoeslag 2022

 • echtpaar / samenwonend € 2.061 
 • alleenstaande € 1.517

Deed u een aanvraag in 2022? toen waren deze bedragen lager.

Voor jongeren tussen 18 en 21 jaar gelden andere bedragen. Vraag deze na bij onze Informatielijn. 

Reactie en uitbetaling

We willen uw aanvraag binnen 8 weken afhandelen en betalen.

Dient u digitaal een aanvraag in? Dan krijgt u automatisch een e-mail.

Doet u uw aanvraag op papier? Dan krijgt u pas een brief als we over uw aanvraag een besluit hebben genomen. Heeft u 8 weken na uw aanvraag nog geen antwoord van ons? Stuur ons dan een e-mail via socialezaken@ijsselgemeenten.nl. We kijken naar de stand van uw aanvraag.

Heeft u heel direct geldproblemen? Vraag dan om hulp in uw woonplaats.

Uitkering? Dan hoeft u geen aanvraag te doen

Kreeg u tussen 1 januari 2022 en 1 mei 2022 een uitkering via de Participatiewet (bijstand), Ioaw of Ioaz van ons? Of kreeg u in die periode van ons of de Sociale Verzekeringsbank (SVB):

 • bijzondere bijstand
 • individuele inkomenstoeslag
 • een vergoeding uit het voorzieningenfonds
 • een aanvullende Inkomensondersteuning (AIO) op uw AOW-pensioen

Dan heeft u de energietoeslag meestal al eind maart 2022 of eind april 2022 gekregen van ons. U kunt dan geen aanvraag meer doen. Hoort u bij deze groepen? En heeft u de energietoeslag niet ontvangen? Dien dan een aanvraag in.

Wel een aanvraag indienen

Heeft u de energietoeslag niet automatisch gekregen? En heeft u er wel recht op? Dien dan een aanvraag in.

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

U krijgt in de volgende situaties geen energietoeslag:  

 • u verblijft in een inrichting
 • u heeft geen zelfstandige woning met een eigen energiecontract, zoals inwonenden, bepaalde woonvormen, beschermd wonen extramuraal, enzovoort
 • u bent dak- of thuisloos of staat bij de gemeente ingeschreven met een briefadres
 • u bent jonger dan 18 jaar
 • u woont niet in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas
 • u hebt niet de Nederlandse nationaliteit of geen verblijfsvergunning

Bedrag energietoeslag 2022

Het bedrag van de energietoeslag 2022 is € 1.300. Dit bedrag betalen we in 1 keer.  

Energietoeslag telt niet mee als inkomen of vermogen

De energietoeslag telt niet mee als inkomen of vermogen. Dat betekent:

 • u betaalt er geen belasting over

En het telt niet mee voor:

 • de toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget) van de Belastingdienst
 • de eigen bijdrage voor hulp, bijvoorbeeld Wmo
 • de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Kunt u nog een keer energietoeslag krijgen?

Nee, u heeft recht op 1 keer energietoeslag 2022 per huishouden / woonadres. Verhuist u? Dan kunt u de energietoeslag niet nog een keer krijgen voor uw nieuwe woning. 

Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld door een ziekte of een andere reden? Geef dit dan aan ons door. In hele bijzondere situaties heeft u misschien recht op een bedrag via de individuele bijzondere bijstand. 

In 2023 komt er weer een nieuwe energietoeslag. Het Rijk neemt hierover rond de zomer een besluit. Dit kunt u nu nog niet krijgen of aanvragen. 

Hoe lang duurt de energietoeslag?

U kunt de energietoeslag 2022 tot en met 30 juni 2023 aanvragen.

Energietoeslag 2023

De regering zegt dat er in 2023 ook een energietoeslag van € 1.300 komt. Pas in de zomer weten we de regels. Houd deze website in de gaten.

Meer informatie

Meer informatie leest u in het aanvraagformulier.

We ontvangen heel veel aanvragen, telefoontjes en e-mails voor de energietoeslag. Hierdoor lukt het niet alle aanvragen snel te behandelen. We willen uw aanvraag binnen 8 weken afhandelen en betalen. We vragen u ons hierover niet te bellen.

Hebt u hulp nodig bij het invullen?

Vindt u het moeilijk om het formulier zelf in te vullen? In iedere gemeente kunt u gratis hulp krijgen.