De prijzen van energie zijn flink gestegen. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. De regering heeft de belasting op energie al verlaagd. Om mensen met een laag inkomen nog meer te helpen kunt u de energietoeslag aanvragen.

De energietoeslag is een bedrag van € 800 netto. Huishoudens met een laag inkomen kunnen dit geld 1 keer krijgen in 2022. 

Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u de energietoeslag aanvragen. U kunt het geld dan bewaren voor als u meer voor energie moet gaan betalen. Bijvoorbeeld als u een nieuw contract moet afsluiten.

Vraag digitaal energietoeslag aan

Hiervoor logt u in met DigiD. Als bewindvoerder kunt u inloggen met eHerkenning niveau 2. 

Formulier aanvragen energietoeslag (Pdf, 166Kb)

Documenten meesturen

Stuur een kopie of foto van de volgende documenten mee:

 • identiteitsbewijs
 • bewijs van uw inkomen

Heeft u een partner? Dan stuurt u ook het identiteitsbewijs en bewijs van het inkomen van uw partner mee.

 • uw energiecontract of Iaatste energierekening
 • bankpas

Versturen

Stuur het formulier zonder postzegel naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten
Aanvraag energietoeslag 2022
Antwoordnummer 760
2900 WE Capelle aan den IJssel

Voorwaarden

U krijgt de energietoeslag als deze voorwaarden voor u gelden:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u woont in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas
 • u bent hoofdbewoner van een huurwoning of koopwoning met een eigen toegangsdeur
 • u heeft een energiecontract
 • u heeft nog geen energietoeslag gekregen (bijvoorbeeld voor een ander adres)
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • uw inkomen is in de maand van de aanvraag lager dan:

21 jaar tot AOW-leeftijd netto inkomen (zonder vakantiegeld)

 • echtpaar / samenwonend € 1.778
 • alleenstaande ouder € 1.574
 • alleenstaande € 1.245

AOW-leeftijd netto inkomen (zonder vakantiegeld)

 • echtpaar / samenwonend € 1.873
 • alleenstaande € 1.383 

Reactie en uitbetaling

We willen uw aanvraag binnen 8 weken afhandelen en betalen.

Dient u digitaal een aanvraag in? Dan krijgt u automatisch een e-mail.

Doet u uw aanvraag op papier? Dan krijgt u pas een brief als we over uw aanvraag een besluit hebben genomen. Heeft u 8 weken na uw aanvraag nog geen antwoord van ons? Stuur ons dan een e-mail via socialezaken@ijsselgemeenten.nl. We kijken naar de stand van uw aanvraag.

Heeft u heel direct geldproblemen? Vraag dan om hulp in uw woonplaats.

Uitkering? Dan hoeft u geen aanvraag te doen

Kreeg u tussen 1 januari 2022 en 1 mei 2022 een uitkering via de Participatiewet (bijstand), Ioaw of Ioaz van ons? Of kreeg u in die periode van ons of de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 • bijzondere bijstand
 • individuele inkomenstoeslag
 • een vergoeding uit het voorzieningenfonds
 • een aanvullende Inkomensondersteuning (AIO) op uw AOW-pensioen

Dan heeft u de energietoeslag meestal al eind maart 2022 of eind april 2022 gekregen van ons. U kunt dan geen aanvraag meer doen. Hoort u bij deze groepen? En heeft u de energietoeslag niet ontvangen? Dien dan een aanvraag in.

Wel een aanvraag indienen

Heeft u de energietoeslag niet automatisch gekregen? En heeft u er wel recht op? Dien dan een aanvraag in.

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

U krijgt in de volgende situaties geen energietoeslag:  

 • u verblijft in een inrichting
 • u heeft geen zelfstandige woning met een eigen energiecontract, zoals inwonenden, bepaalde woonvormen, beschermd wonen extramuraal, enzovoort
 • u bent dak- of thuisloos of staat bij de gemeente ingeschreven met een briefadres
 • u bent jonger dan 18 jaar
 • u woont niet in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas
 • u hebt niet de Nederlandse nationaliteit of geen verblijfsvergunning

Bedrag energietoeslag

  Het bedrag van de energietoeslag is € 800. Dit bedrag betalen we in 1 keer uit.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen. U hoeft er dus geen belasting over te betalen. De energietoeslag telt ook niet mee voor de toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget) die u van de Belastingdienst ontvangt. Ook niet voor de eigen bijdrage die u betaalt als u hulp krijgt.

Kunt u nog een keer energietoeslag krijgen?

Nee, u heeft recht op 1 keer energietoeslag per huishouden / woonadres. Verhuist u? Dan kunt u de energietoeslag niet nog een keer krijgen voor uw nieuwe woning. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld door een ziekte of een andere reden? Geef dit dan aan ons door. In hele bijzondere situaties heeft u misschien recht op een bedrag via de individuele bijzondere bijstand.

Hoe lang duurt de energietoeslag?

U kunt de energietoeslag tot en met 31 december 2022 aanvragen. Daarna stopt de regeling.

Meer informatie

Meer informatie leest u in het aanvraagformulier.

We ontvangen heel veel aanvragen, telefoontjes en e-mails voor de energietoeslag. Hierdoor lukt het niet alle aanvragen snel te behandelen. We willen uw aanvraag binnen 8 weken afhandelen en betalen. We vragen u ons hierover niet te bellen.