Huishoudens met een laag inkomen kunnen energietoeslag krijgen in 2022. De energietoeslag is nu € 800 netto. Kijk eerst onder Voorwaarden wat een laag inkomen is. Vraag de toeslag daarna aan.

De regering heeft gezegd dat de energietoeslag € 500 hoger wordt. Totaal dus € 1.300. Na de zomervakantie besluiten de gemeenten over de extra toeslag. 

Heeft u al energietoeslag gekregen of aangevraagd? Dan krijgt u de extra € 500 vanzelf na de zomer. U hoeft hiervoor niets te doen.

Vraag digitaal energietoeslag aan

Hiervoor logt u in met DigiD. Als bewindvoerder kunt u inloggen met eHerkenning niveau 2. 

Formulier aanvragen energietoeslag (Pdf, 164Kb)

Documenten meesturen

Stuur een kopie of foto van de volgende documenten mee:

 • identiteitsbewijs
 • bewijs van al uw inkomen
 • uw energiecontract of laatste energierekening
 • bankpas

Heeft u een partner? Dan stuurt u ook het identiteitsbewijs en bewijs van al het inkomen van uw partner mee.

Versturen

Stuur het formulier zonder postzegel naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten
Aanvraag energietoeslag 2022
Antwoordnummer 760
2900 WE Capelle aan den IJssel

Voorwaarden

U krijgt de energietoeslag als deze voorwaarden voor u gelden:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u woont in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas
 • u bent hoofdbewoner van een huurwoning of koopwoning met een eigen toegangsdeur
 • u heeft een energiecontract
 • u heeft nog geen energietoeslag gekregen (bijvoorbeeld voor een ander adres)
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • uw totale inkomen is in de maand van de aanvraag lager dan hieronder staat

Het gaat om het totale netto inkomen van u en uw eventuele partner. Denk aan:

 • loon
 • inkomen als zelfstandige / uit onderneming (bij bruto inkomsten als zelfstandige / uit onderneming geeft u dit bruto beschikbaar inkomen op)
 • uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, WAO/WIA)
 • pensioen
 • lijfrente
 • alimentatie
 • heffingskortingen van de Belastingdienst
 • studiefinanciering (WSF2000, WTOS, etc.)
 • overige inkomsten

21 jaar tot AOW-leeftijd netto inkomen (zonder vakantiegeld)

 • echtpaar / samenwonend € 1.795
 • alleenstaande ouder € 1.585
 • alleenstaande € 1.257

AOW-leeftijd netto inkomen (zonder vakantiegeld)

 • echtpaar / samenwonend € 1.893
 • alleenstaande € 1.398 

Reactie en uitbetaling

We willen uw aanvraag binnen 8 weken afhandelen en betalen.

Dient u digitaal een aanvraag in? Dan krijgt u automatisch een e-mail.

Doet u uw aanvraag op papier? Dan krijgt u pas een brief als we over uw aanvraag een besluit hebben genomen. Heeft u 8 weken na uw aanvraag nog geen antwoord van ons? Stuur ons dan een e-mail via socialezaken@ijsselgemeenten.nl. We kijken naar de stand van uw aanvraag.

Heeft u heel direct geldproblemen? Vraag dan om hulp in uw woonplaats.

Uitkering? Dan hoeft u geen aanvraag te doen

Kreeg u tussen 1 januari 2022 en 1 mei 2022 een uitkering via de Participatiewet (bijstand), Ioaw of Ioaz van ons? Of kreeg u in die periode van ons of de Sociale Verzekeringsbank (SVB):

 • bijzondere bijstand
 • individuele inkomenstoeslag
 • een vergoeding uit het voorzieningenfonds
 • een aanvullende Inkomensondersteuning (AIO) op uw AOW-pensioen

Dan heeft u de energietoeslag meestal al eind maart 2022 of eind april 2022 gekregen van ons. U kunt dan geen aanvraag meer doen. Hoort u bij deze groepen? En heeft u de energietoeslag niet ontvangen? Dien dan een aanvraag in.

Wel een aanvraag indienen

Heeft u de energietoeslag niet automatisch gekregen? En heeft u er wel recht op? Dien dan een aanvraag in.

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

U krijgt in de volgende situaties geen energietoeslag:  

 • u verblijft in een inrichting
 • u heeft geen zelfstandige woning met een eigen energiecontract, zoals inwonenden, bepaalde woonvormen, beschermd wonen extramuraal, enzovoort
 • u bent dak- of thuisloos of staat bij de gemeente ingeschreven met een briefadres
 • u bent jonger dan 18 jaar
 • u woont niet in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas
 • u hebt niet de Nederlandse nationaliteit of geen verblijfsvergunning

Bedrag energietoeslag

Het bedrag van de energietoeslag is nu € 800. Dit bedrag betalen we in 1 keer. Na de zomervakantie wordt het bedrag waarschijnlijk € 1.300. Heeft u dan al € 800 gekregen? Dan krijgt u nog € 500 van ons. Daar hoeft u niets voor te doen. Doet u dan pas voor het eerst een aanvraag? Dan krijgt u in 1 keer € 1.300.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen. U hoeft er dus geen belasting over te betalen. De energietoeslag telt ook niet mee voor de toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget) die u van de Belastingdienst ontvangt. Ook niet voor de eigen bijdrage die u betaalt als u hulp krijgt.

Kunt u nog een keer energietoeslag krijgen?

Nee, u heeft recht op 1 keer energietoeslag per huishouden / woonadres. Verhuist u? Dan kunt u de energietoeslag niet nog een keer krijgen voor uw nieuwe woning. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld door een ziekte of een andere reden? Geef dit dan aan ons door. In hele bijzondere situaties heeft u misschien recht op een bedrag via de individuele bijzondere bijstand.

Hoe lang duurt de energietoeslag?

U kunt de energietoeslag tot en met 31 december 2022 aanvragen. Daarna stopt de regeling.

Meer informatie

Meer informatie leest u in het aanvraagformulier.

We ontvangen heel veel aanvragen, telefoontjes en e-mails voor de energietoeslag. Hierdoor lukt het niet alle aanvragen snel te behandelen. We willen uw aanvraag binnen 8 weken afhandelen en betalen. We vragen u ons hierover niet te bellen.