Een voorwaarde voor een bijstandsuitkering is dat u er alles aan doet om aan het werk te komen en mee te doen in de samenleving. In de Participatiewet zijn de arbeidsverplichtingen uitgebreid beschreven.

Wat zijn de arbeidsverplichtingen?

Deze arbeidsverplichtingen gelden voor de Participatiewet:

 1. u doet alles om betaald werk te vinden. Daarvoor: zoekt u in kranten, internet en andere mogelijkheden naar vacatures; staat u als werkzoekende ingeschreven bij het UWV en kijkt u in de vacaturebank van het UWV; maakt u een werkmap aan op www.werk.nl(externe link) ; reageert u op vacatures.
 2. als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan
 3. u schrijft zich in bij uitzendbureaus
 4. u werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden om aan het werk te gaan
 5. u zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg
 6. u bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen per openbaar vervoer mag u niet weigeren.
 7. als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, verhuist u. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar en zo veel verdienen dat u geen uitkering meer nodig hebt.
 8. u zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook
 9. u doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken en u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.
 10. als u de Nederlandse taal niet goed kent, doet u er alles aan om deze te leren
 11. als u al (deeltijd)werk hebt, moet u dit zo lang mogelijk behouden. U mag niet zomaar stoppen met het werk. Stoppen kan alleen als uw contract eindigt of als u wordt ontslagen.
 12. u doet onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving, als wij u vragen dit te doen. Dit is een tegenprestatie. Het gaat om werkzaamheden voor enkele uren per dag gedurende enkele weken of maanden.
 13. u maakt gebruik van onze ondersteuning en voorzieningen om werk te krijgen.
 14. u werkt mee aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak voor uw re-integratie. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met ons maakt.
 15. u werkt mee aan een noodzakelijke medische behandeling als een onafhankelijke arts dit voor uw arbeidsinschakeling adviseert.

Arbeidsverplichtingen nakomen

Als u de arbeidsverplichtingen en afspraken hierover niet nakomt, verlagen we uw uitkering of krijgt u zelfs helemaal geen uitkering. Komt u de verplichtingen daarna weer niet na, dan geldt een langere of een hogere verlaging. Bij een verlaging kijken we uiteraard naar uw persoonlijke situatie.

Film

In het onderstaande filmpje worden de arbeidsverplichtingen uitgelegd.

Re-integratie

Op de volgende pagina leest u meer over het onderwerp re-integratie.

500 euro uitstroompremie

Als u zelfstandig een baan vindt, zonder onze hulp, kunt u recht hebben op € 500,- uitstroompremie. Met dit eenmalige extraatje willen we u stimuleren weer zelfstandig in uw levensonderhoud te gaan voorzien. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden:

 • u heeft geen aanvullende uitkering meer nodig
 • u heeft voorafgaand minimaal 1 jaar zonder onderbrekingen een (bijstands)uitkering van ons ontvangen
 • u heeft in het voorgaande jaar aan alle arbeidsverplichtingen voldaan
 • u krijgt een contract voor minimaal 1 jaar (bij een contract voor 6 tot 12 maanden kunt u € 250,- premie krijgen.)

Ook wanneer u nu parttime werkt met een aanvullende uitkering, kunt u de uitstroompremie krijgen. Bijvoorbeeld als u meer uren of salarisverhoging krijgt en daardoor zoveel verdient dat u geen aanvullende uitkering meer nodig heeft. U moet dan ook aan alle bovenstaande voorwaarden voldoen.

Een baan vinden

Op de website van het Werkplein IJsselgemeenten vindt u een lijst met vacaturewebsites waar u wellicht een passende baan vindt. Laat ook de mensen in uw omgeving weten dat u een baan zoekt. Misschien hebben zij een goede tip voor u.

Weer aan het werk

Wanneer u een baan heeft gevonden is er het nodige dat we samen moeten regelen. Wat allemaal? Dat hangt ervan af of u naast uw werk nog een aanvullende uitkering blijft ontvangen. In de brochure 'Weer aan het werk' (PDF, 351 KB) leest u daar alles over. U kunt de folder opvragen bij onze informatielijn.