Aan het ontvangen van een bijstandsuitkering zijn verplichtingen verbonden. Als u zich niet (voldoende) houdt aan deze verplichtingen dan kunnen wij uw uitkering verlagen.

Wij geven uw verplichtingen altijd schriftelijk aan u door. Een belangrijke verplichting is dat u zich altijd moet inzetten om weer zelf in uw eigen onderhoud te gaan voorzien. Dit kan door actief naar werk te zoeken en/of het volgen van een opleiding.