jongeren aan het werk

Ben je jonger dan 27 jaar? Dan moet je eerst 4 weken zelf actief naar werk of een opleiding zoeken, voordat je een uitkering kunt aanvragen. Je casemanager maakt daarover afspraken met je. In die periode kun je nog geen uitkering aanvragen.

Ga je een opleiding volgen? Dan kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Van school zonder diploma?

De Jonge Krijger begeleidt jongeren tussen 18 en 23 jaar terug naar school of werk. Je krijg alleen hulp als jij dat wilt. De Jonge Krijger wil voortijdig schoolverlaters inspireren, motiveren en activeren (weer) een opleiding op te pakken.

De Jonge Krijger ontvangt je gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als je zonder startkwalificatie (diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) het onderwijs hebt verlaten. Ook kan een andere organisatie, bijvoorbeeld leerplicht of Sociale Zaken, je doorverwijzen.

De Jonge Krijger benadert je eerst met een brief en een digitaal antwoordformulier. Je kunt dan hun gegevens controleren (of je inderdaad zonder diploma van school bent gegaan). En aangeven of je hun begeleiding wil om alsnog een startkwalificatie te halen. Reageer je niet, dan komt De Jonge Krijger op huisbezoek.

Meer informatie over de begeleiding van De Jonge Krijger vind je op: www.jongekrijger.nl