Vraagt u bijstand aan? Of krijgt u een uitkering van ons? Dan geeft u ons informatie over hoe u woont en leeft. We controleren deze informatie. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een huisbezoek. Daarvoor maken we een afspraak. Soms komen we zonder afspraak langs.

Meewerken

U bent niet verplicht om mee te werken aan een huisbezoek. Dit kan dan wel gevolgen voor uw uitkering hebben. De medewerker vertelt altijd wat de reden van het huisbezoek is. Ook hoort u wat de gevolgen zijn als u niet meewerkt.

  Bekijk deze video voor meer informatie.

  Voor controle of als service

  Als we denken dat de informatie over hoe u woont en leeft niet juist is, kunnen we bij u op huisbezoek komen voor een controle. Werkt u niet mee? Dan stoppen we uw uitkering. We kunnen dan namelijk niet bepalen of u recht heeft op een uitkering.

  Kunt u door bijvoorbeeld ziekte niet bij ons op een afspraak komen? Bijvoorbeeld voor een aanvraag, een onderzoek of voor informatie? Dan kunnen we ook bij u op huisbezoek komen.

  Digitaal huisbezoek

  Bij een digitaal huisbezoek heeft u een gesprek met videobellen. Tijdens dat gesprek vult u samen met onze medewerker een vragenlijst in. Ook kunt u zelf foto’s maken in uw woning. U hoeft dan geen medewerkers van ons in uw huis te laten.

  Regels voor een huisbezoek

  Onze medewerkers moeten zich bij een huisbezoek aan de volgende regels houden:

  • een huisbezoek is tijdens kantooruren. Als het nodig is, kunnen we een andere afspraak maken.
  • minimaal 1 medewerker legitimeert zich voor hij (of zij) de woning in komt
  • de medewerker geeft voor hij binnenkomt uitleg over het doel van het huisbezoek
  • de medewerker komt niet binnen als u dat niet wilt. Dit betekent dat hij u om toestemming vraagt. Is hij al binnen? Dan kunt u uw toestemming ieder moment stoppen. De medewerker gaat dan meteen weg.
  • geeft u geen toestemming voor het huisbezoek? Dan legt de medewerker uit wat de gevolgen kunnen zijn voor uw uitkering.
  • we vragen u een formulier te ondertekenen over (de toestemming voor) het huisbezoek
  • de medewerker opent zelf geen deuren, kasten of laden. We vragen u dat zelf te doen
  • we maken alleen foto’s met uw toestemming
  • de medewerker maakt een verslag van het huisbezoek. De medewerker en u ondertekenen dit allebei.