Als u een bijstandsuitkering ontvangt moet u wijzigingen in uw situatie doorgeven aan Sociale Zaken. Het gaat om gegevens die van invloed kunnen zijn op (de hoogte van) uw uitkering, zoals het ontvangen van inkomsten en vermogen, een verhuizing of een wijziging in uw woon-,  leef-, of gezinssituatie. Ook moet u doorgeven als een persoon die in hetzelfde huis woont stopt met studeren of gaat studeren.

Doet u dat niet of te laat, of geeft u foute gegevens door, dan krijgt u een boete.

Hoogte van de boete

Heeft u fraude gepleegd en daardoor te veel uitkering ontvangen, dan moet u het te veel ontvangen geld helemaal terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete. De boete is een percentage van het bedrag dat u ten onrechte aan uitkering heeft ontvangen. Het percentage boete en de betaaltermijn zijn afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid. We kijken bij het opleggen van de boete ook naar de hoogte van uw inkomen. De uitkering die u moet terugbetalen en de boete verrekenen we met uw uitkering. Daarbij houden we rekening met uw beslagvrije voet. Dit is het deel van uw inkomen dat u mag houden om uw vaste lasten en boodschappen te betalen. Reken zelf uit welke beslagvrije voet voor u geldt.

Herhaalde fraude

Als u voor de tweede keer fraudeert krijgt u in beginsel een boete van anderhalf keer het bedrag dat u onterecht heeft ontvangen. Daarbij houden we ook rekening met de mate van verwijtbaarheid en de hoogte van uw inkomen. Ook deze boete wordt ingehouden op uw uitkering.