Passend werk voor iedereen. Ook voor mensen die door een handicap of beperking niet gemakkelijk werk kunnen vinden. Dat willen de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas bereiken. De afdeling Sociale Zaken van IJsselgemeenten, de sociale dienst van de drie gemeenten, kan werkzoekenden, werkgevers en hulpverleners adviseren en begeleiden op weg naar beschut werk.

We willen dat iedereen mee kan doen. Dat mensen die kúnnen werken, ook aan het werk gaan. Maar passend werk vinden is lastig als door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een gewone baan te zwaar is. Met aangepaste taken, meer begeleiding en/of aanpassingen op de werkplek, kunnen meer mensen werken. Dat kan bij een gewone werkgever zijn, in een garantiebaan of met beschut werk.

Beschut werk

Beschut werk is een optie wanneer iemand (nog) niet in een reguliere baan kan werken, ook niet met extra begeleiding, ondersteuning of voorzieningen. Vooral als iemand meer aanpassingen nodig heeft dan je van een ‘gewone’ werkgever kunt verwachten. Denk bijvoorbeeld aan iemand die alleen ergens kan werken als de machines langzamer gaan voor hem of haar.

Advies indicatie beschut werk van het UWV

Om een werkplek in beschut werk te kunnen krijgen, is een advies van het UWV nodig. Het UWV onderzoekt de talenten, mogelijkheden en beperkingen van de werkzoekende. Zo bepaalt het UWV of iemand beschut werk nodig heeft. Zo ja, dan geeft het UWV het advies 'indicatie beschut werk'.

Casemanagers van het Werkplein IJsselgemeenten kunnen helpen bij de aanvraag van een advies 'indicatie beschut werk'. Neem hiervoor contact op via het contactformulier. Geeft het UWV dan het advies 'indicatie beschut werk'? Dan kan de casemanager helpen bij het vinden van een geschikte werkplek.

U kunt ook zelf bij het UWV een advies 'indicatie beschut werk' aanvragen. Na een positief advies is de gemeente verplicht een beschutte werkplek aan te bieden. Zijn er geen plekken met beschut werk meer voor de gemeente? Dan komt de werkzoekende op een wachtlijst.

Promen

Sociaal werkbedrijf Promen verzorgt een flink aantal plaatsen voor beschut werk voor de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. Maar er zijn ook andere mogelijkheden.

Er kunnen ook beschutte werkplekken worden georganiseerd bij aan de gemeente verbonden organisaties of bij een reguliere werkgever. Iemand kan via een detachering (door Promen) voor een werkgever werken, of via een arbeidscontract direct bij een werkgever in dienst zijn.

Salaris

Iemand met beschut werk komt in dienst van Promen of een andere werkgever. Voor het werk krijgt hij of zij salaris. Dat is minstens het minimumloon. Voor mensen met een Wajong-uitkering gelden de regels van het UWV. Als het bedrijf of de organisatie waarvoor iemand gaat werken onder een cao valt, dan geldt de cao ook voor de werknemer in beschut werk.

Uitkering van UWV

Mensen met een Wajong, Wia of WW-uitkering van het UWV kunnen ook beschut werk krijgen als zij tot de doelgroep behoren. Het UWV bepaalt dat. Maar let op, de beschutte werkplek wordt niet door UWV georganiseerd. Dit gaat altijd via de gemeente.

Begeleiding bij beschut werk

De gemeente biedt beschut werk aan. Promen, IJsselgemeenten of het UWV verzorgen meestal de ondersteuning en begeleiding op de werkplek. Er is dan een gedeelde verantwoordelijkheid voor ondersteuning van de werknemer.

No-risk bij ziekte voor werkgevers

Als iemand met een advies indicatie beschut werk aan het werk gaat, kan de werkgever gebruikmaken van de no-riskpolis van het UWV. Dat betekent dat bij (hernieuwde) ziekte het UWV aan de werkgever een Ziektewet-uitkering betaalt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de casemanagers van het Werkplein via ons contactformulier.

Ook kunt u meer informatie vinden op de volgende websites: