Met een uitkering moet u alle inkomsten bij ons melden. Dit geldt ook voor werk waar u misschien weinig of niets mee verdient. Veel mensen weten dat ze loon of een andere uitkering (zoals WW) bij ons moeten melden. Maar dat geldt ook voor andere soorten inkomsten en werk. We vullen uw inkomen dan aan tot het bedrag waar u recht op heeft.

Voorbeelden inkomsten en werk

U helpt in de tuin van uw oma en krijgt hiervoor € 50 per maand. Dit is werk en zijn inkomsten. Dat geldt voor al het werk dat u doet en waar u geld voor krijgt of kunt krijgen. Denk aan:

  • oppassen;
  • (auto’s) schoonmaken;
  • klussen;
  • filmpjes maken op social media;
  • reclame maken voor een product;
  • het verkopen van kleine honden en katten;
  • het vaak verkopen van spullen via internet, bijvoorbeeld op Marktplaats.

Gratis en voor niets

Krijgt u voor uw werk gratis spullen of werkt u voor niks? Ook dan heeft dat invloed op uw uitkering. Voor niks werken noemen we: op geld waardeerbare arbeid. U doet dan werk waarvoor u geld hoort te krijgen, maar u krijgt het niet. Of u kunt niet aan ons laten zien dat u geld krijgt, omdat u geen administratie heeft. We halen dan een bedrag van uw uitkering af voor de uren dat u werkt. Is niet duidelijk hoeveel u werkt? Dan kunnen we uw uitkering zelfs helemaal stoppen.

Marktplaats

Veel mensen kopen en verkopen spullen via marktplaats. Verkoopt u af en toe wat privéspullen? Dan is dat geen probleem. Dat hoeft u niet bij ons te melden. Dit wordt anders als u meer spullen gaat verkopen. We noemen dat dan handelen. Dat moet u wel melden. De inkomsten moet u aan ons doorgeven.

Administratie bijhouden

Zorg dat u een goede administratie van uw werk bijhoudt. Schrijf op:

  • wanneer u werkt;
  • wat u doet;
  • wat u verdient (ook als u spullen krijgt in plaats van geld).

Kunt u niet laten zien hoeveel u heeft gewerkt en verdiend? En komen we daar pas later achter? Dan moet u misschien uw hele uitkering terugbetalen. Meldt uw werk daarom meteen bij ons. Heeft u nog geen contract getekend bij een werkgever? Maar bent u al wel begonnen met werken? Meld dit ook bij ons. 

Voorbeelden geen inkomsten

Er zijn ook inkomsten die we niet meetellen voor uw uitkering. Bijvoorbeeld: kinderbijslag, kindgebonden budget, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag. Deze bedragen hoeft u niet bij ons te melden en kunt u houden. 

Melden

Het begint met het melden van uw werk bij ons. Daar gaat het vaak fout, omdat mensen denken dat zij het niet aan ons hoeven door te geven. Voorkom dat u later geld moet terugbetalen: geef uw inkomsten en werk op tijd door. Twijfelt u? Bel dan onze informatielijn: 010 - 284 84 57.