Bijstand & uitkeringen

HOME  |  Sociale Zaken  |  Bijstand & uitkeringen

Bijstand & uitkeringen

Kunt u niet in uw levensonderhoud voorzien, omdat u onvoldoende inkomsten heeft (uit bijvoorbeeld werk, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst of een andere uitkering)? Dan kunt u een (bijstands)uitkering aanvragen. Een (bijstands)uitkering is altijd een aanvulling op uw eigen inkomsten. Wij vullen uw inkomsten aan tot het bijstandsbedrag waar u recht op heeft.

Informatie over het aanvragen van:

Als u een bijstandsuitkering heeft

Aan een bijstandsuitkering zijn rechten en plichten verbonden. Informatie vindt u in de Brochure Rechten en Plichten (PDF, 591,7 Kb) en op de onderstaande pagina's.

Hulp en ondersteuning 

Hier kunt u terecht voor meer informatie, het gebruik van openbare computers en invulhulp.

Top