Op 11 april zijn 2 mensen gestart met het traject Welslagen. 12 weken lang kregen ze 1 dag les en werkten ze 3 dagen in de zorg. Dit project deden we samen met andere gemeenten uit Rijnmond, het UWV, Calibris, Albeda en meerdere zorgpartners. In IJsselgemeenten werkte De Zellingen mee.

Werken in de zorg
Werken in de zorg

De praktijk

De deelnemers maakten kennis met het werk als verzorgende. Ze leerden de collega’s en bewoners kennen. Daarbij leerden ze het dagelijkse werk. Door te kijken en uitleg te krijgen van collega’s. En ook door mee te helpen bij het opruimen bij de maaltijden, meehelpen en organiseren van activiteiten en het verzorgen van de bewoners. Daarbij leerden ze stap voor stap steeds meer zelfstandig te doen. 

Jobcoach

Een jobcoach hielp de deelnemers bij vragen over geld en het combineren van werk, leren en privé. Ook hielpen ze met vragen over het werk. Bijvoorbeeld hoe ga je om met je leidinggevende en de mensen die je verzorgt. En hoe doe je het werk zo goed mogelijk. 

Contract

Het traject bereidt de deelnemers voor op een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)-baan in zorg en welzijn. Wie het traject goed afmaakt, krijgt daarna een BBL-contract bij een zorgorganisatie aangeboden. Dit betekent niet alleen een betaalde baan. Ook een kans op een diploma op mbo-niveau 3!

Ook voor u?

Is een baan in de zorg ook iets voor u? Bespreek dat dan met uw casemanager Werk. De kans is groot dat u dan snel aan het werk kunt!