U krijgt van ons een uitkering. Daarom moet u ons steeds informeren over: waar u woont, uw gezin, uw inkomsten en bezit. Twijfelt u of wij iets moeten weten? Vraag het aan onze informatielijn of uw casemanager Inkomen.

Wij kunnen met de informatie bepalen: 

  • of u recht heeft op een uitkering; 
  • hoeveel geld u krijgt.

Wat moet u doorgeven?

U geeft het aan ons door als: 

  • u gaat verhuizen en/of samenwonen;
  • er mensen bij u in huis komen wonen of vertrekken;
  • u geld verdient of krijgt, zoals: loon, uitkeringen, pensioenen, alimentatie, giften, prijzen van loterijen, cryptogeld, heffingskorting van de Belastingdienst; 
  • u bezit heeft of verandert: een (andere) auto of motor, aandelen, grond of een (vakantie) huis, een erfenis, enzovoort.

Maximale waarde van uw bezit 

Met een uitkering mag u een vermogen (= de waarde van uw bezit) hebben tot:

  • € 6.505,- als u alleen bent;
  • € 13.010,- voor partners en alleenstaande ouders.

In het buitenland

Ook als u inkomen en bezit in het buitenland heeft, telt dat mee voor uw uitkering. Niet iedereen weet dat. Denk aan een auto, (vakantie)huis, stacaravan, bankrekening of erfenis. Of geld dat u verdient met de verhuur van een (vakantie)huis of daar een pensioen krijgt. Veel mensen melden dit bij ons. Maar nog niet iedereen. Laat het ons dus weten als u in het buitenland een inkomen of bezit heeft. 

Onderzoek

Wij onderzoeken altijd of u recht heeft op een uitkering. Daarvoor gebruiken we de informatie die u ons geeft en doen we zelf onderzoek, ook bij andere organisaties. Veel organisaties moeten ons informatie geven als we daarom vragen. Ook in het buitenland. 

Zelf melden

Meld zelf uw inkomen en bezit bij ons. Geef veranderingen aan ons door binnen 7 dagen. Zo voorkomt u dat u later geld moet terugbetalen. Gebruik daarvoor het wijzigingsformulier of doe het digitaal op deze pagina.