Woonkostentoeslag

HOME  |  Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag

Soms kunt u tijdelijk geen of niet de maximale huurtoeslag voor uw huurwoning krijgen. U kunt dan misschien een woonkostentoeslag via de bijzondere bijstand krijgen. Soms ook bij een eigen woning.

Woonkostentoeslag berekenen we volgens de regels van de huurtoeslag. U kunt op www.toeslagen.nl uitrekenen of u de maximale huurtoeslag krijgt. Bij een eigen woning kijken we niet naar de huur die u moet betalen, maar naar de hypotheekrente, het eigenaarsgedeelte van de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing, de waterschapsbelasting en uw premie van de opstalverzekering. We houden ook rekening met de voorlopige teruggaaf renteaftrek van de Belastingdienst.

Huur of woonkosten boven de huurgrens

Is uw huur of zijn de woonkosten van uw eigen woning hoger dan de maximale huurgrens (nu € 752,33 per maand), dan krijgt u een hogere woonkostentoeslag. U moet dan wel een goedkopere woning zoeken.

Aanvragen

U kunt de woonkostentoeslag aanvragen met het formulier voor de bijzondere bijstand.

Top