Voorzieningenfonds

HOME  |  Voorzieningenfonds

Voorzieningenfonds

Met geld van het Voorzieningenfonds kunnen volwassenen en hun kinderen (4 t/m 17 jaar) met een laag inkomen meedoen met sportieve, culturele of sociale activiteiten. Het doel van het fonds is een sociaal isolement door een gebrek aan geld te voorkomen. 

Vanaf schooljaar 2021/2022 kunt u via het Voorzieningenfonds geen vergoeding meer krijgen voor een schoolgaand kind op de basisschool en de middelbare school. U kunt de vergoeding voortaan aanvragen via de regeling Indirecte schoolkosten

Waarvoor kunt u een vergoeding aanvragen?

  • activiteiten in de sport-, hobby- of sociaal-culturele sfeer, zoals lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging
  • de ouderbijdrage van niet verplichte, door de school georganiseerde, activiteiten, bijvoorbeeld schoolreis
  • georganiseerde bejaardenactiviteiten
  • Rotterdampas

Hoogte bijdrage

U kunt per kalenderjaar maximaal € 300,00 per persoon ontvangen. We stellen de vergoeding vast aan de hand van de kosten voor de activiteiten. 

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Krimpen aan den IJssel
  • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 110% van het sociaal minimum (welk bedrag voor u geldt, staat op het aanvraagformulier)
  • U heeft geen studiefinanciering
  • U woont niet in een instelling
  • U zit niet in detentie

Heeft u schuldhulp?

Zijn uw schulden geregeld via de schuldhulp van IJsselgemeenten of via het wettelijk traject (WSNP)? Dan houden we rekening met de aflossing die u betaalt. Dit doen we ook als beslag is gelegd op uw inkomen. Daardoor kunt u met een hoger inkomen soms toch een vergoeding krijgen.

Aanvragen

Voor een bijdrage uit het voorzieningenfonds vult u het aanvraagformulier onder aan de pagina in.
Stuur het aanvraagformulier naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten

Aanvraag Voorzieningenfonds

Antwoordnummer 760

2900 WE Capelle aan den IJssel

Een postzegel is niet nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie of een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de Informatielijn. Dit kan met ons contactformulier of bel op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur 010 - 284 84 57. U kunt ook langskomen bij de balies van Sociale Zaken IJsselgemeenten in Capelle aan den IJssel of Krimpen aan den IJssel.

Top