Voorzieningenfonds

HOME  |  Voorzieningenfonds

Voorzieningenfonds

In de Nieuwsbrief Sociale Zaken van december 2020 stond in een artikel: vanaf 1 januari 2021 krijgen alleen kinderen nog een vergoeding uit het Voorzieningenfonds van Krimpen. Maar: de gemeente Krimpen besloot de regels voor 2021 niet aan te passen. Volwassenen kunnen in 2021 ook nog een vergoeding krijgen.

Waarvoor kunt u vergoeding aanvragen?

  • activiteiten in de sport-, hobby- of sociaal-culturele sfeer, zoals lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging
  • de ouderbijdrage van niet verplichte, door de school georganiseerde, activiteiten, bijvoorbeeld schoolreis
  • georganiseerde bejaardenactiviteiten
  • Rotterdampas

Hoogte bijdrage

U kunt per kalenderjaar maximaal € 300,00 per persoon ontvangen. De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de feitelijk gemaakte kosten voor de aangegeven activiteiten. Daarnaast kunt u voor een schoolgaand kind een extra vergoeding krijgen voor schoolkosten van maximaal € 50 voor een kind op de basisschool en € 125 voor een kind op de middelbare school.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Krimpen aan den IJssel
  • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 110% van het sociaal minimum (welk bedrag voor u geldt, staat op het aanvraagformulier)
  • U heeft geen studiefinanciering
  • U woont niet in een instelling
  • U zit niet in detentie

Heeft u schuldhulp?

Zijn uw schulden geregeld via de schuldhulp van IJsselgemeenten of via het wettelijk traject (WSNP)? Dan houden we rekening met de aflossing die u betaalt. Dit doen we ook als beslag is gelegd op uw inkomen. Daardoor kunt u met een hoger inkomen soms toch een vergoeding krijgen.

Aanvragen

Voor een bijdrage uit het voorzieningenfonds vult u het aanvraagformulier onder aan de pagina in.
Stuur het aanvraagformulier naar:

Sociale Zaken IJsselgemeenten

Aanvraag Voorzieningenfonds

Antwoordnummer 760

2900 WE Capelle aan den IJssel

Een postzegel is niet nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie of een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de Informatielijn. Dit kan met ons contactformulier of bel op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur 010 - 284 84 57. U kunt ook langskomen bij de balies van Sociale Zaken IJsselgemeenten in Capelle aan den IJssel of Krimpen aan den IJssel.

Top