Voorzieningenfonds Krimpen

HOME  |  Voorzieningenfonds Krimpen

Voorzieningenfonds Krimpen

Met extra geld van het Voorzieningenfonds kunnen mensen met een laag inkomen meedoen met sportieve, culturele of sociale activiteiten. Het doel van het fonds is een sociaal isolement door een gebrek aan middelen te voorkomen. Het Voorzieningenfonds is een gemeentelijk fonds voor inwoners van Krimpen aan den IJssel.

Waarvoor kunt u vergoeding aanvragen?

Voor welke voorzieningen u vergoeding kunt aanvragen, leest u in de regelgeving van de gemeente Krimpen op overheid.nl:

In het algemeen zijn dit:

  • activiteiten in de sport-, hobby- of sociaal-culturele sfeer, zoals lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging
  • de ouderbijdrage van niet verplichte, door de school georganiseerde, activiteiten
  • georganiseerde bejaardenactiviteiten
  • Rotterdampas

Hoogte bijdrage

U kunt per kalenderjaar maximaal € 300,00 per persoon ontvangen. De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de feitelijk gemaakte kosten voor de aangegeven activiteiten. Daarnaast kunt u voor een schoolgaand kind een extra vergoeding krijgen voor schoolkosten van maximaal € 50 voor een kind op de basisschool en € 125 voor een kind op de middelbare school.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Krimpen aan den IJssel
  • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 110% van het sociaal minimum (welk bedrag voor u geldt, vindt u op het aanvraagformulier)
  • U heeft geen studiefinanciering
  • U woont niet in een instelling
  • U zit niet in detentie

Aanvragen

Voor een bijdrage uit het voorzieningenfonds vult u het aanvraagformulier hieronder in.
Voor 2019 kunt u uw aanvraag nog tot 1 maart 2019 indienen, voor 2020 tot 1 maart 2021.  
Stuur het aanvraagformulier naar Sociale Zaken IJsselgemeenten: Postbus 566, 2900 AN, Capelle aan den IJssel.

Meer informatie

Voor meer informatie of een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de Informatielijn. Dit kan per e-mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of per telefoon op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur of via telefoonnummer 010 - 284 84 57. U kunt ook langskomen bij de balies van Sociale Zaken IJsselgemeenten in Capelle aan den IJssel of Krimpen aan den IJssel.

Top