Voorschot

HOME  |  Voorschot

Voorschot

Voorschot bij de aanvraag

Tijdens de behandeling van uw aanvraag van een bijstandsuitkering krijgt u voorschotten. U hoeft deze niet aan te vragen. We betalen een voorschot aan het eind van elke maand op uw bankrekening.

Voorwaarden zijn:

  • de aanvraag is compleet: u hebt alle informatie ingeleverd
  • u heeft een gesprek gehad met een casemanager
  • het is vrij duidelijk dat u recht heeft op een uitkering.

Het voorschot is iets lager dan uw uiteindelijke uitkering. U blijft het voorschot iedere maand ontvangen tot we een besluit hebben genomen op uw aanvraag. Als u een uitkering krijgt, verrekenen we de voorschotten met uw uitkering. Als u toch geen uitkering krijgt, betaalt u het voorschot terug.

We besluiten binnen 8 weken op uw aanvraag zodra we alle bewijsstukken hebben ontvangen.

Voorschot bij een uitkering

Als u al een uitkering ontvangt, kunt u geen voorschot krijgen. Bij hoge uitzondering kunnen we hiervan afwijken, bijvoorbeeld als u acute financiële problemen heeft. We beoordelen dan uw individuele situatie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze informatielijn:

  • met ons contactformulier
  • telefoon: 010 – 284 84 57 op werkdagen tussen 8.00 en 14.00 uur.
  • langskomen bij de balie
Top