(Terug)betalen aan Sociale Zaken

HOME  |  (Terug)betalen aan Sociale Zaken

(Terug)betalen aan Sociale Zaken

Wanneer u:

  • teveel uitkering heeft ontvangen
  • een lening van ons kreeg
  • een boete kreeg

moet u een bedrag aan ons (terug)betalen.

Aflossen met uitkering

Als dit bedrag niet te groot is, houden we het bij de volgende betaling in. Wanneer het bedrag groter is, houden we iedere maand een bedrag in. Hiermee lost u de schuld af. Lost u al op een andere schuld aan ons af? Dan houden we daar rekening mee. U hebt namelijk recht op een basisbedrag om van te leven. Dit noemen we uw ‘beslagvrije voet’. Zo houdt u voldoende geld over voor voeding en vaste lasten.

Aflossen zonder uitkering

Krijgt u geen uitkering meer van ons of eindigt uw uitkering? Dan vragen we u het bedrag in één keer te betalen. Als dat niet gaat, kunnen we een betaalregeling afspreken. We houden dan rekening met de beslagvrije voet. Wanneer uw inkomen hoger is dan de uitkering, lost u meer af. Bij het (terug)betalen van een schuld door niet nakomen van de informatieplicht en/of een boete zet u ook uw vermogen (spaartegoed, auto, motor, enzovoort) in voor de aflossing.

Niet betalen

Als u niet betaalt, krijgt u een aanmaning. Als u daarna nog niet betaalt, leggen wij beslag op uw inkomen. Neem, om beslag te voorkomen, snel contact met ons op als u niet kunt aflossen. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Netto of bruto terugbetalen

U ontvangt de uitkering netto. Wij betalen daarover wel premies voor u. U merkt daar niets van. Dit wordt anders als u teveel uitkering heeft gekregen. Betaalt u in het hetzelfde kalenderjaar terug, dan betaalt u de netto uitkering terug. Zo niet, dan moet u het (rest)bedrag bruto terugbetalen. U kunt dan via de belastingaangifte een deel terugvragen bij de Belastingdienst. Soms wordt de terugvordering niet (gelijk) bruto. Bijvoorbeeld: als het besluit na 15 november is genomen of als wij u te laat informeerden. De terugvordering is dan nog een jaar netto en dan pas bruto of blijft heel de tijd netto.

Kwijtschelding en afkopen

Als u langere tijd op een schuld heeft afgelost, kunt u een verzoek indienen voor kwijtschelding of het afkopen van uw schuld. Op de pagina Kwijtschelding en afkoop leest u hierover meer.

Top