(Terug)betalen aan Sociale Zaken

HOME  |  (Terug)betalen aan Sociale Zaken

(Terug)betalen aan Sociale Zaken

Wanneer u:

  • teveel uitkering heeft ontvangen
  • een lening van ons kreeg
  • een boete kreeg

moet u een bedrag aan ons (terug)betalen.

Betalen met uitkering

Als dit bedrag niet te groot is, halen we het bij de volgende betaling van uw uitkering af. Wanneer het bedrag groter is, halen we iedere maand een deel van uw uitkering af. Hiermee betaalt u de schuld. Betaalt u al voor een andere schuld aan ons? Dan houden we daar rekening mee. U hebt namelijk recht op een basisbedrag om van te leven. Dit noemen we uw ‘beslagvrije voet’. Zo houdt u genoeg geld over voor voeding en vaste lasten.

Vanaf 2021 zijn er nieuwe regels voor het terugbetalen. Het bedrag dat u per maand terugbetaalt moet minimaal 5% van uw uitkering zijn. Betaalde u in 2020 al elke maand een bedrag aan ons terug? Dan blijven de oude regels nog even gelden. Dan hoort u in 2021 welk bedrag u moet gaan betalen. Daarover krijgt u een brief.

Betalen zonder uitkering

Krijgt u geen uitkering meer van ons of stopt uw uitkering? Dan vragen we u het bedrag in 1 keer te betalen. Kan dat niet? Dan maken we een afspraak om iedere maand een bedrag te betalen. We houden rekening met de beslagvrije voet. Wanneer uw inkomen hoger is dan de uitkering, betaalt u iedere maand meer. Meer informatie leest u op www.uwbeslagvrijevoet.nl. Heeft u een schuld omdat u ons niet of niet op tijd informatie heeft gegeven? Of gaat het om een boete? Dan moet u ook uw bezit/vermogen (spaargeld, auto, motor, enzovoort) gebruiken voor het terugbetalen.

Zelf een bedrag voorstellen en beslagvrije voet aanpassen

U kunt met het formulier hieronder zelf een voorstel doen voor het bedrag dat u elke maand kunt betalen. Hetzelfde formulier kunt u gebruiken om het bedrag te veranderen en om de beslagvrije voet aan te passen. De beslagvrije voet is het bedrag dat u elke maand nodig heeft voor vaste lasten en om van te leven. De beslagvrije voet aanpassen kan alleen als uw inkomen lager is geworden en u al voor 2021 aan ons terugbetaalde. 

Betaalt u vanaf 2021 aan een schuld? Dan kunt u dit formulier niet gebruiken om uw beslagvrije voet aan te passen. Neem dan contact op met uw schuldeiser. Bij meer schulden met uw coördinerend deurwaarder. Meer informatie vindt u op www.uwbeslagvrijevoet.nl.

Formulier voorstel terug betalen / beslagvrije voet aanpassen

Niet betalen

Als u niet betaalt, krijgt u een aanmaning. Als u daarna nog niet betaalt, leggen wij beslag op uw inkomen. Neem, om beslag te voorkomen, snel contact met ons op als u niet kunt betalen. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Netto of bruto terugbetalen

U ontvangt de uitkering netto. Wij betalen daarover wel premies voor u. U merkt daar niets van. Dit wordt anders als u teveel uitkering heeft gekregen. Betaalt u in het hetzelfde kalenderjaar terug, dan betaalt u de uitkering netto terug. Zo niet, dan moet u het (rest)bedrag bruto terugbetalen. U kunt dan via de belastingaangifte een deel terugvragen bij de Belastingdienst. Soms wordt het terug te betalen bedrag niet (meteen) bruto. Bijvoorbeeld: als het besluit na 15 november is genomen of als wij het u te laat lieten weten. Het bedrag is dan nog een jaar netto en dan pas bruto of blijft heel de tijd netto.

Kwijtschelding en afkopen

Als u langere tijd aan een schuld heeft betaald, kunt u een verzoek indienen voor kwijtschelding of het afkopen van uw schuld. Op de pagina Kwijtschelding en afkoop leest u meer.

Top