Tegemoetkoming kosten kinderopvang

HOME  |  Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Ook mensen met kinderen kunnen (blijven) werken, een opleiding of een inburgerings- of re-integratietraject volgen. Hierbij kan kinderopvang nodig zijn. U kunt voor de kosten kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvragen. U betaalt dan zelf een eigen bijdrage. Als u deze niet zelf kunt betalen, kunt u van ons een tegemoetkoming krijgen als u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

  • u ontvangt een (aanvullende) uitkering volgens de Participatiewet (PW), de IOAW, de IOAZ of de Anw, en neemt deel aan een door het college aangeboden re-integratietraject
  • u werkt in deeltijd en ontvangt een aanvullende uitkering volgens de PW, de IOAW, de IOAZ of Anw
  • u bent jonger dan 18 jaar en volgt scholing of een opleiding en u ontvangt op grond van dringende redenen een uitkering volgens de Participatiewet of zou die kunnen ontvangen
  • u studeert bij een school of onderwijsinstelling
  • u bent inburgeringsplichtig en volgt een inburgeringscursus bij een erkende cursusinstelling

Als u een partner heeft moet hij/zij ook tot één van bovenstaande doelgroepen behoren.

Aanvragen

Welk aanvraagformulier u nodig heeft, hangt af van uw situatie:

U kunt het formulier ook opvragen bij de informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten per e-mail: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of via telefoonnummer 010 - 2848457 (van 8.00 tot 12.00 uur) of afhalen bij de balie van Sociale Zaken.

Stuur het aanvraagformulier naar Sociale Zaken IJsselgemeenten: Antwoordnummer 760, 2900 WE Capelle aan den IJssel. Vermeld dat het om een aanvraag voor tegemoetkoming kosten kinderopvang gaat. U kunt het ook inleveren bij onze balie.

Sociaal medische indicatie

Soms zijn er redenen waarom het voor uw kind beter is om naar de kinderopvang te gaan. Bijvoorbeeld:

  • uw kind heeft een beperking die kinderopvang noodzakelijk maakt, maar waarbij opvang in een medisch kinderdagverblijf niet nodig is
  • de kinderopvang is in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind noodzakelijk
  • wegens omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of handicap, kunt u (tijdelijk) niet voor uw kind zorgen

Mogelijk kunt u dan een vergoeding krijgen voor (een deel van) de kosten via de bijzondere bijstand. Vul hiervoor het aanvraagformulier voor de bijzondere bijstand in.

Top