Schuldhulpverlening

HOME  |  Sociale Zaken  |  Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Het is verstandig om bij schulden zo snel mogelijk actie te ondernemen. Zo voorkomt u meer problemen. Bekijk wat u zelf kunt doen om uw schulden aan te pakken. Als het niet lukt om er zelf uit te komen, kunnen wij u hierbij helpen. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw schulden.

Schulden? Pak ze snel aan (pdf, 365 Kb)

Schuldhulpverlening voor uw werknemers (pdf, 445 Kb)

Wat u zelf kunt doen

Stap 1: Maak een overzicht

Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Zorg dat u echt alle inkomsten en uitgaven vermeldt. Zo heeft u een goed beeld van uw situatie. Zet ook al uw schulden op een rijtje. Bij wie heeft u een schuld? Om hoeveel geld gaat het? Lost u al af op een schuld, vermeld dan de hoogte van de aflossing, de eventuele rente en incassokosten.

Stap 2: Probeer te bezuinigen

Heeft u meer uitgaven dan inkomsten? Kijk dan waar u op kunt bezuinigen. Denk aan een goedkoper telefoonabonnement, zuinig zijn met energie en stopzetten van dure sportlidmaatschappen. Bekijk ook of uw huur of hypotheek wel bij uw inkomen past en of uw auto wel echt nodig is.

Stap 3: Probeer uw inkomsten te verhogen

Naast uw uitgaven verminderen kunt u ook proberen uw inkomsten te verhogen. Misschien kunt u en/of uw partner (meer) gaan werken. Heeft u inwonende kinderen die werken, dan kunnen zij meebetalen aan het huishouden. Betaalt u niet teveel loonbelasting? Ga na of u gebruik maakt van de diverse regelingen en toeslagen voor mensen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en bijzondere bijstand. Zo zijn er nog veel meer!

Stap 4: Krijg inzicht in wat er mis gaat

Waarom hebt u schulden? Is uw inkomen gedaald en hebt u nog steeds hoge maandlasten? Hebt u een grote lening afgesloten en bent u veel geld kwijt aan de rente en aflossing? Heeft u veel kosten vanwege een ziekte of beperking? Of is er iets anders aan de hand? Als u weet hoe het komt dat u schulden hebt, bent u al een stapje dichter bij de oplossing.

Stap 5: Neem contact op met de schuldeisers

Met uw overzicht bij de hand kunt u contact opnemen met de bedrijven of personen waarbij u een schuld hebt. Leg uw situatie uit en vraag om een betalingsregeling. U kunt ook zelf een voorstel doen voor afbetaling. Als u al een regeling heeft lopen, kan mogelijk uw maandelijkse aflossing worden verlaagd. Maak nooit een afspraak die u niet kunt nakomen.

Stap 6: Hulp, als u er zelf niet uitkomt

Lukt het u niet om met deze tips zelf iets aan uw schulden te doen? Vraag dan zo snel mogelijk hulp. Hoe langer u wacht hoe moeilijker uw situatie wordt. Neem iemand in uw directe omgeving in vertrouwen om u te helpen. Of u meldt zich aan voor schuldhulpverlening bij IJsselgemeenten.

Budgettraining 'Omgaan met geld'

Vindt u het lastig om rond te komen? Is de maand altijd net te lang? Volg dan de gratis budgettraining 'omgaan met geld'. U leert omgaan met schuldeisers en krijgt goede tips om geld te (be)sparen. U kunt zich inschrijven via e-mail.

Mail budgettraining@ijsselgemeenten.nl.

De training duurt 6 weken. Iedere week krijgt u een dagdeel (2,5 uur) les.

Onderwerpen

Tijdens de training leert u:

  • verstandige keuzes maken over uw inkomsten en uitgaven
  • rondkomen met uw inkomen
  • uw eigen financiële administratie opzetten en onderhouden
  • hoe u een budgetplan opzet
  • hoe u schulden voorkomt
  • hoe u schulden of betalingsachterstand kunt oplossen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de budgettraining? Neem contact op met de informatielijn van Sociale Zaken via: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of 010 - 284 84 57 (op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur) of mail naar budgettraining@ijsselgemeenten.nl.

Schuldhulpverlening

Als u zelf of met hulp van uw familie en/of vrienden niet uit uw schuldproblemen komt, bieden wij u professionele ondersteuning aan. Wel blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw problemen. Het doel van de ondersteuning is het uw uitgaven in evenwicht te brengen met uw inkomsten.

Bij de ondersteuning die wij bieden, gaan we uit van wat haalbaar is voor u. We houden rekening met uw situatie. Vaak hebben mensen naast schulden nog andere problemen. Ook uw motivatie speelt een belangrijke rol. Een schuldbemiddeling zetten we pas in als u daar klaar voor bent. Soms betekent dit dat wij niets voor u kunnen doen, slechts een eenmalig advies geven en/of doorverwijzen naar een andere hulpverleningsinstantie.

Aanmelden

Online aanmelden voor schuldhulpverlening

U kunt zich digitaal Aanmelden voor Schuldhulpverlening. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. U kunt zich ook schriftelijk aanmelden. Download daarvoor het Aanmeldingsformulier Schuldhulpverlening (pdf, 100 kB). Stuur het formulier sturen naar: Sociale Zaken IJsselgemeenten, Postbus 566, 2900 AN Capelle aan den IJssel.

U kunt het formulier ook opvragen bij de Informatielijn of afhalen bij de balie van Sociale Zaken in uw gemeentehuis. Dit geldt ook voor inwoners van Zuidplas. Het formulier is ook op te halen op verschillende plekken in de gemeente Capelle aan den IJssel, zoals bij de wijkwinkels, de thuiszorg, maatschappelijk werk en Havensteder. Woont u in Krimpen aan den IJssel, dan kunt u ook terecht bij de KrimpenWijzer (telefoonnummer: 0180-517590).

Voorlichtingsbijeenkomst Schuldhulpverlening

Na ontvangst van uw aanmelding nodigen we u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst Schuldhulpverlening. Voor de hulpverlening van IJsselgemeenten bent u verplicht om naar deze bijeenkomst te komen. U krijgt voorlichting en advies samen met anderen die ook schulden hebben.

U krijgt tips over wat u kunt doen om zelf uw schulden aan te pakken en we kijken naar voorzieningen die u kunnen helpen, zoals toeslagen van de Belastingdienst. We bekijken of u in aanmerking komt voor verdere dienstverlening.

Tot slot krijgt u een huiswerkopdracht mee. Die bestaat uit het samenstellen van uw eigen schuldhulpverleningsdossier. Ook wordt er voor u een afspraak gemaakt om een online vragenlijst te invullen, waarin uw motivatie en vaardigheden worden bekeken. Na het invullen van deze vragenlijst en het inleveren van uw complete dossier plannen we een intakegesprek met u.

Schuldbemiddeling

Wanneer we u een schuldbemiddeling aanbieden, maken we een aantal afspraken waaraan u zich moet houden. Dit leggen we vast in een schuldhulpverleningscontract. De afspraken zijn:

  • u mag geen nieuwe schulden maken
  • u moet op tijd uw vaste lasten betalen
  • u geeft toestemming aan Schuldhulpverlening om uw inkomen te gaan ontvangen

Bij de schuldbemiddeling willen we met alle schuldeisers afspraken maken over de aflossing van uw schulden.  De consulent van Schuldhulpverlening berekent hoeveel u per maand kunt aflossen. Het bedrag dat u mag houden, betalen we aan u uit. Daarvan betaalt u zelf de huur, de energierekening en uw zorgverzekering.

Het uitgangspunt is dat u er maximaal 3 jaar over doet om uw schulden af te lossen. Als de schulden niet binnen 3 jaar volledig afgelost kunnen worden, vragen we de schuldeisers om het restbedrag kwijt te schelden. Elk jaar worden de gereserveerde bedragen aan uw schuldeisers betaald. Na 3 jaar bent u dan schuldenvrij. Voor een geslaagd traject zult u veel moeten doen en laten.

Schuldbemiddeling is niet vrijblijvend

Als u zich niet aan de verplichtingen van het contract dat wij met u afsluiten houdt, stoppen we de hulp. We onderzoeken dan eerst alle feiten en omstandigheden en bespreken dat met u. U krijgt schriftelijk bericht van de beëindiging. Na een beëindiging kunt u 3 jaar lang niet opnieuw in aanmerking komen voor een schuldbemiddeling.

Als de schuldeisers niet willen meewerken

Als blijkt dat een schuldbemiddeling niet haalbaar is omdat de schuldeisers niet willen meewerken, kunt u bij de rechtbank een verzoek indienen voor toelating tot de wettelijke schuldsanering. Om het verzoek te kunnen indienen geeft Schuldhulpverlening u een verklaring af. De rechter neemt een beslissing op uw verzoek.

Wanneer de rechter een positief besluit neemt, benoemt hij een bewindvoerder. Deze bewindvoerder maakt met u afspraken over de aflossing van uw schulden en controleert of u uw verplichtingen nakomt. De aflossing van de schulden duurt meestal 3 jaar.

Loonbeslag

Als u uw rekeningen niet op tijd betaalt, kunt u te maken krijgen met loonbeslag. Dan krijgt een beslaglegger een deel van uw loon of uitkering. Maar u heeft geld nodig om uw vaste lasten te betalen. Daarom mag u een deel van uw inkomen houden. Dit deel kunt u gebruiken om uw vaste lasten te betalen en om boodschappen van te doen. Het bedrag dat u elke maand van uw loon of uitkering mag houden heet de beslagvrije voet. Reken zelf uit welke beslagvrije voet voor u geldt.

Meer informatie

Contact

Schuldhulpverlening van Sociale Zaken IJsselgemeenten

Meer informatie

Top