Re-integratie

HOME  |  Re-integratie

Re-integratie

U bent verplicht om betaald werk te zoeken en accepteren als u een uitkering aanvraagt, zodat u zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien. Dit valt onder de arbeidsverplichtingen. Bekijk de video over arbeidsverplichtingen onderaan deze pagina.

 Als u zonder hulp geen werk vindt, kan Sociale Zaken u een re-integratietraject bieden. We bekijken dan welke hulp en re-integratievoorziening voor u het meest geschikt zijn. Met zo’n voorziening doet u kennis en werkervaring op en vergroot u uw kansen om snel betaald werk te krijgen.

Welke voorziening voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie. We kijken naar uw kennis en vaardigheden, werkervaring en beschikbaarheid van werk in een bepaald beroep. Ook houden we zo veel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen.

Wanneer we een overzicht hebben van al uw gegevens, bekijken we of u daadwerkelijk hulp krijgt en in welke vorm. Als u het niet eens bent met het besluit van Sociale Zaken over uw re-integratietraject, dien dan een bezwaarschrift in.

Wat is re-integratie?

Met re-integratie bedoelen we het proces van weer aan het werk gaan. U komt in aanmerking voor een re-integratietraject als u een uitkering ontvangt, langdurig ziek bent (geweest) of als u na lange werkloosheid wilt herintreden.

Voorbeelden van re-integratievoorzieningen

Er zijn verschillende mogelijkheden in re-integratievoorzieningen, denk aan:

  • het volgen van een cursus of opleiding
  • een (leer)werkstage met behoud van uitkering
  • een detacheringsbaan of ander gesubsidieerd werk: u bent dan in dienst van een re-integratiebedrijf of van een werkgever
  • vrijwilligerswerk

Afhankelijk van uw kennis en vaardigheden, werkervaring, beschikbaarheid van werk en uw eigen wensen, komt u in een bepaald re-integratietraject.

Is deelname aan een re-integratietraject verplicht?

Ja. Als u bijvoorbeeld een werkstage van ons krijgt aangeboden, bent u verplicht deze stage aan te nemen. Doet u dit niet, dan verlagen we tijdelijk uw uitkering. U bent verplicht alle afspraken na te komen, aan het traject mee te werken en het af te maken (tenzij u eerder een betaalde baan vindt). We investeren veel geld in uw terugkeer naar betaald werk en verwachten uw volledige inzet.

Als u vrijstelling van sollicitatieplicht heeft gekregen, hoeft u niet deel te nemen aan een re-integratietraject. Mocht u in overleg met uw Casemanager Werk toch besluiten met te doen aan een traject, dan mag u niet voortijdig stoppen.

Kunt u zelf een re-integratievoorziening aanvragen?

Ja, maar wij beslissen of u deze voorziening krijgt. Vraag hierover een gesprek aan met uw Casemanager.

Wat moet u doen als u ziek wordt tijdens een re-integratietraject?

Bel uw begeleider en/of werkgever ’s ochtends en meld dat u ziek bent en daarom niet kunt komen. Dit geldt ook als u een gesubsidieerde baan heeft of met behoud van uitkering werkt.

U houdt u aan de regels van uw werkgever.

Blijft u langer dan een dag ziek, dan kunt u gebeld worden door iemand van een Arbo-dienst of een bedrijfsarts. Uw werkgever huurt hen in om te controleren of u echt ziek bent. Bent u voor een langere tijd ziek, dan bekijkt de Arbo-dienst of een bedrijfsarts met uw werkgever hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

Als blijkt dat u zich onterecht ziek meldt, omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent, dan kan uw contract worden opgezegd. Als u weer een uitkering nodig heeft, verlagen we deze voor minstens één maand met 100% (U krijgt dan 1 maand geen uitkering). Dit geldt ook als dit gebeurt bij werk met behoud van uitkering.

Wat gebeurt er als u eerder stopt met een re-integratietraject?

Overleg altijd eerst met uw casemanager Werk en het re-integratiebedrijf.

U moet een goede reden hebben om te stoppen. Uw casemanager beslist dan of u mag stoppen zonder dat dit gevolgen voor uw uitkering heeft.

Stopt u zonder goede reden, dan houdt u zich niet aan de gemaakte afspraken. We verlagen uw uitkering minstens één maand met 100%. Bij een gesubsidieerde baan stopt uw werkgever met het uitbetalen van loon. Ook dan verlagen wij uw uitkering minstens één maand met 100%.

Moet u een eigen bijdrage betalen bij een re-integratievoorziening?

Nee, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Kunt u een bezwaar of een klacht indienen over uw re-integratie?

Bent u het niet eens met ons besluit over uw re-integratie of uw uitkering? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij uw gemeente. Onderaan de beschikking staat naar welk adres u uw bezwaar moet sturen. 

Als u niet tevreden bent over de door uw Casemanager Werk gevolgde procedure, kunt u hierover een klachtbrief sturen aan het hoofd van de afdeling Sociale Zaken. Bijvoorbeeld als u vindt bijvoorbeeld dat u slecht of onbeleefd te woord bent gestaan. Of als een medewerker niet reageert op uw verzoek om terug te bellen.

Lees hoe u een klacht kunt indienen

Top