Wist u dat … (17-12-2018)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Wist u dat …

Wist u dat … (17-12-2018)

… u als inwoner van Krimpen voor een bijdrage uit het voorzieningenfonds maar 1 aanvraag per kalenderjaar hoeft in te dienen? De nota’s van kosten die u in dat kalenderjaar maakt, dient u in via het declaratieformulier. Aanvragen voor kosten uit 2018 kunt u tot 1 maart 2019 opgeven.

… u met een laag inkomen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen bij uw gemeente kunt vragen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt van uw (financiële) situatie af en de regels van uw gemeente. Soms krijgt u automatisch kwijtschelding, maar niet altijd. U kunt dan zelf kwijtschelding aanvragen.

… u vóór eind februari 2019 de jaaropgaaf 2018 van ons krijgt. Bewaar deze goed want u krijgt hem maar 1 keer.

… bij de meeste mensen het netto inkomen uit werk of andere uitkering in januari 2019 verandert. Uw inkomen is belangrijk om uw aanvullende uitkering te berekenen. Geef de nieuwe bedragen zo snel mogelijk aan ons door via het (online) wijzigingsformulier. Stuur dan een kopie, scan of foto van uw loonstrook of uitkeringsspecificatie mee.

Top