Uw kinderen kunnen meedoen! (02-07-2020)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Uw kinderen kunnen meedoen!

Uw kinderen kunnen meedoen! (02-07-2020)

School, sport, uitstapjes… Uw kind doet graag mee. Dat kost soms meer geld dan u heeft. Daarom is er extra geld voor gezinnen met minder inkomen. Hier kunt u lezen over de mogelijkheden. Veel gezinnen vragen het extra geld al aan. Als het nodig is, doet u dat ook. Zo doen ook uw kinderen mee!

Jeugdfonds Sport & Cultuur Capelle en Zuidplas 

Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt (mee) aan sportclub, muziek- of dansles. Dit geldt voor kinderen uit Capelle en Zuidplas van 4 tot en met 17 jaar. Ook voor zwemles kan het Jeugdfonds betalen voor kinderen vanaf 5 jaar. Dit geldt in Capelle voor het nieuwe zwembad Aquapelle en in Zuidplas bij het Polderbad. Voor sport is de maximale bijdrage € 225,- en voor cultuur € 450,-.

Aanvragen via een contactpersoon

Een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur vraagt u aan via een contactpersoon of intermediair, zoals een leraar. Maar ook een medewerker van het sociaal team, het CJG of Stichting Leergeld. Deze contactpersoon doet een aanvraag voor uw kind. Het Jeugdfonds betaalt rechtstreeks aan de club of vereniging.

Meer informatie

Capelle: Meer informatie, een lijst met contactpersonen en een aanvraagformulier vindt u op www.capelleaandenijssel.nl/jeugdfonds.
Zuidplas: zie www.jeugdfondssportencultuur.nl voor meer informatie.

Voorzieningenfonds Krimpen

Voor inwoners van Krimpen is er het Voorzieningenfonds. Dit is een gemeentelijk fonds dat een bijdrage kan geven voor activiteiten op gebied van sport, hobby of cultuur. U kunt per kalenderjaar maximaal € 300,- per gezinslid krijgen op basis van de kosten (ook voor volwassenen)! Ook voor de ouderbijdrage van een schoolreis of werkweek, of de Rotterdampas kunt u een vergoeding krijgen. Meer informatie op www.ijsselgemeenten.nl/voorzieningenfonds

Bijdrage voor schoolkosten

Bijna alle scholen sturen een rekening voor ‘extra’ activiteiten op school. Daarvan betaalt de school bijvoorbeeld het schoolreisje. Als u niet betaalt mag uw kind soms niet mee. Daarnaast moet u soms betalen voor een studiereis of is speciale kleding nodig (denk aan een overall, schort of sportkleding). Voor deze kosten kunt u extra geld aanvragen voor kinderen op de lagere of middelbare school of op het MBO. Zit uw kind op het HBO of universiteit dan krijgt u geen geld van ons. U kunt dan een bijdrage vragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): zie www.duo.nl.

Elke gemeente heeft een eigen manier om deze kosten te vergoeden. De aanvraag doet u bij ons.

Vraag het gewoon aan

Capelle: Indirecte schoolkosten valt onder de bijzondere bijstand. Meer informatie op www.ijsselgemeenten.nl/schoolkosten.
Krimpen: schoolkosten is een extra bijdrage uit het voorzieningenfonds. Meer informatie op www.ijsselgemeenten.nl/voorzieningenfonds
Zuidplas: de bijdrage schoolgaande kinderen valt onder de bijzondere bijstand. Via deze regeling kunt u ook geld krijgen sport en culturele activiteiten. Meer informatie op www.ijsselgemeenten.nl/schoolkinderen

Een fiets of laptop van Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld betaalt voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar mee aan bijvoorbeeld schoolreizen. Of ze geeft een fiets aan kinderen op het voortgezet onderwijs. Voor kinderen vanaf groep 7 kunt u een laptop aanvragen. Verder betaalt ze soms voor sociale- en culturele activiteiten.

Een aanvraag doet u het liefst via www.leergeldijssel.nl. Bij een eerste aanvraag komt iemand van Leergeld bij u thuis op bezoek. In deze coronatijd gaat dat soms anders. Stichting Leergeld betaalt rechtstreeks aan school, vereniging of winkel.

Belangrijk: kijk eerst of u van een andere regeling gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld de bijdrage voor indirecte schoolkosten, het Jeugdfonds Sport & Cultuur of de mogelijkheden van de school. Stichting Leergeld is namelijk een laatste vangnet.

Meer informatie

Stichting Leergeld Hollandsche IJssel, www.leergeldijssel.nl.
e-mail: info@leergeldijssel.nl
Telefoon: 010 – 442 63 95

Hulp bij het aanvragen

Capelle: Ga voor hulp naar de wijkwinkels. Op www.welzijncapelle.nu onder ‘huis van de wijk’ staan de adressen en openingstijden. Bel eerst voor een afspraak.
Krimpen: De Krimpenwijzer helpt u. Openingstijden staan op www.krimpenwijzer.nl of bel 0180 – 51 75 90.
Zuidplas: Ga naar de formulierenbrigade van Welzijn Zuidplas: welzijnzuidplas.nl.

Top