Uw kinderen kunnen meedoen! (16-07-2019)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Uw kinderen kunnen meedoen!

Uw kinderen kunnen meedoen! (16-07-2019)

Alle kinderen willen graag meedoen. Met sport, muziek- of dansles, schoolreis en meer. Wanneer u hiervoor weinig geld heeft, kunt u vergoedingen aanvragen. Bijvoorbeeld bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur, het Voorzieningenfonds Krimpen en Stichting Leergeld.

Een fiets of laptop van Stichting Leergeld

Foto Leergeld: jongeren in de klas met Laptop

Foto Leergeld: Jongeren in de klas met laptop

Stichting Leergeld betaalt voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar mee aan bijvoorbeeld schoolreizen. Of ze geeft een fiets aan kinderen op het voortgezet onderwijs. Voor kinderen vanaf groep 7 kunt u een laptop aanvragen. Verder betaalt ze soms voor sociale- en culturele activiteiten.

Een aanvraag doet u het liefst via www.leergeldijssel.nl. Bij een eerste aanvraag komt iemand van Leergeld bij u thuis op bezoek. Stichting Leergeld betaalt rechtstreeks aan school, vereniging of winkel.

Belangrijk: kijk eerst of u van een andere regeling gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld de bijdrage indirecte studiekosten, het Jeugdfonds Sport & Cultuur of de mogelijkheden van de school. Stichting Leergeld is namelijk een laatste vangnet.

Meer informatie

Stichting Leergeld Hollandsche IJssel, leergeldijssel.nl.

e-mail: info@leergeldijssel.nl

Telefoon: 010 – 442 63 95

Jeugdfonds Sport & Cultuur Capelle en Zuidplas

Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt (mee) aan sportclub, muziek- of dansles. Dit geldt voor kinderen uit Capelle en Zuidplas van 4 tot en met 17 jaar. Ook voor zwemles kan het Jeugdfonds betalen voor kinderen vanaf 5 jaar. Dit geldt in Capelle voor zwembad De Blinkert en in Zuidplas bij het Polderbad. Voor sport is de maximale bijdrage € 225,- en voor cultuur € 450,-.

Aanvragen via een contactpersoon

Een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur vraagt u aan via een contactpersoon of intermediair, zoals een leraar. Maar ook een medewerker van het sociaal team, het CJG of Stichting Leergeld. Deze contactpersoon doet een aanvraag voor uw kind. Het Jeugdfonds betaalt rechtstreeks aan de club of vereniging.

Meer informatie

Capelle: Meer informatie, een lijst met contactpersonen en een aanvraagformulier vindt u op www.capelleaandenijssel.nl/jeugdfonds.

Zuidplas: zie www.jeugdfondssportencultuur.nl voor meer informatie.

Voorzieningenfonds Krimpen

Voor inwoners van Krimpen is er het Voorzieningenfonds. Dit is een gemeentelijk fonds dat een bijdrage kan geven voor activiteiten op gebied van sport, hobby of cultuur. U kunt per kalenderjaar maximaal € 300,- per gezinslid krijgen op basis van de kosten (ook voor volwassenen)! Ook voor de ouderbijdrage van een schoolreis of werkweek, of de Rotterdampas kunt u een vergoeding krijgen.

Zorg dat uw kinderen meedoen en vraag aan!

Veel ouders maken al gebruik van deze regelingen, maar dat kunnen er nog veel meer worden.

Heeft u nog vragen? Kijk dan bij inkomensondersteuning, op de website van uw gemeente of op www.leergeldijssel.nl of neem contact op met onze informatielijn via socialezaken@ijsselgemeenten.nl of 010 – 284 84 57 (open van 8.00 tot 12.00 uur).

Hulp bij het aanvragen

Capelle: Ga voor hulp naar de wijkwinkels: www.welzijncapelle.nu staan de adressen en openingstijden.

Krimpen: De Krimpenwijzer helpt u. Openingstijden staan op www.krimpenwijzer.nl of bel 0180 – 51 75 90.

Zuidplas: Ga naar de formulierenbrigade van Welzijn Zuidplas: welzijnzuidplas.nl.

Laat ook uw kinderen meedoen. Bijdrage aanvragen? Doe het gewoon!

Top