Sterk door werk (17-12-2020)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Sterk door werk

Sterk door werk (17-12-2020)

Samen met sociale partners is Havensteder het project 'sterk door werk' gestart. Hiermee wil Havensteder mensen die moeilijk werk vinden een kans geven. 

Sterk door werk

Havensteder doet dat door hun partners, bijvoorbeeld aannemers die voor hen werken, te stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Bij de werving en selectie werken ze samen met: WSPR IJsselgemeenten, Welzijn Capelle, Pameijer, het IJsselcollege, en Accent praktijkonderwijs. 

Nieuwsbrief

Het was door corona niet mogelijk om na de startbijeenkomst nog met alle partijen bij elkaar te komen om de resultaten te delen. Daarom is een nieuwsbrief Sterk door werk gemaakt. 

Top