Regels bijzondere bijstand nu ook voor Zuidplas aangepast (03-10-2018)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Regels bijzondere bijstand nu ook voor Zuidplas aangepast

Regels bijzondere bijstand nu ook voor Zuidplas aangepast (03-10-2018)

In april was er al een wijziging van de bijzondere bijstand voor inwoners van Capelle en Krimpen. Deze regels gelden sinds 1 oktober 2018 ook voor inwoners van Zuidplas.

Verwarmingsknop

Bijzondere bijstand

Iedereen met een lager inkomen kan een vergoeding krijgen voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten die niet iedereen heeft. Soms heeft u door bijzondere omstandigheden extra kosten. Bijvoorbeeld voor rechtsbijstand, bewindvoering, betaling vaste lasten bij verblijf in een inrichting, reiskosten, uitvaartkosten, kosten voor extra kledingslijtage en energiekosten door medische redenen. U kunt hiervoor soms bijzondere bijstand krijgen. Dit geldt niet alleen met een uitkering. Ook als u weer gaat werken. Twijfelt u of u kosten vergoed kunt krijgen, kijk dan op de pagina Bijzondere bijstand aanvragen of bel de informatielijn.

Aanvraagtermijn

U vraagt bijzondere bijstand binnen 13 weken aan nadat u de rekening heeft gekregen. Soms moet u de aanvraag doen voordat u de kosten maakt. Het is namelijk niet zeker dat een bijdrage mogelijk is. We kijken hiervoor of u had kunnen sparen. Dit geldt voor:

  • verhuis- en inrichtingskosten
  • duurzame gebruiksgoederen als een koelkast of wasmachine
  • vaste lasten
  • woonkosten

De vergoeding

We kijken naar 2 dingen bij een aanvraag.

  1. Kunnen we deze kosten vergoeden?
  2. Zo ja, hoeveel kunt u zelf betalen. Dit heet uw draagkracht.

De vergoeding die u krijgt, hangt af van de kosten en uw inkomen en vermogen.

Inkomen

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan vergoeden wij de kosten helemaal. U heeft dan geen draagkracht. U kunt zelf niet meebetalen. Is uw inkomen hoger? Bijvoorbeeld Ioaw, Ioaz of loon als u aan het werk bent? Dan kan het zijn dat u zelf ook een deel of alles moet betalen. U krijgt dan een deel vergoed. Of geen bijdrage.

Vermogen

Wanneer u vermogen heeft, telt een bedrag tot € 12.040,- niet mee bij echtparen en alleenstaande ouders. Voor alleenstaanden is dat € 6.020,-. Is uw vermogen hoger? Dan telt het meerdere mee bij uw draagkracht.

Top