Niet tevreden? Vertel het ons! (03-10-2018)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Niet tevreden? Vertel het ons!

Niet tevreden? Vertel het ons! (03-10-2018)

Wij vinden een goed contact met u belangrijk. We willen u altijd op tijd informeren. Bijvoorbeeld over een aanvraag of een wijziging in uw uitkering. Als u een vraag heeft, willen we een duidelijk antwoord geven. Als een casemanager dat antwoord moet geven, vinden we dat die u snel moet terugbellen. Daarbij willen we u altijd vriendelijk en respectvol te woord staan. Ook als u bij ons op een gesprek of training komt.

Klachtencoordinator Ria ter Haar

Waar mensen werken gaat ook weleens iets mis. Ook onze medewerkers maken weleens fouten. Vindt u dat we bij u een fout hebben gemaakt? Of voelt u zich niet goed behandeld? Bespreek dat dan met de medewerker. Lukt het daarmee niet het probleem op te lossen? Dan kunt u een klacht indienen. Klachten nemen wij altijd serieus. Soms is een klacht snel op te lossen. Een onafhankelijke klachtencoördinator behandelt de klachten.

Steeds minder klachten

Voor ons is het belangrijk om te weten wat er niet goed gaat in onze dienstverlening. Meld dergelijke zaken bij ons. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. In 2017 ontvingen we 65 klachten. Dat zijn er 10 minder dan in 2016. Ook in 2018 zien we tot nu toe een daling van het aantal klachten.

Klacht indienen

Dien uw klacht online in of per brief. Op de pagina klachten staat meer info en een speciaal klachtenformulier dat u kunt invullen en opsturen. Dit formulier kunt u ook opvragen bij de Informatielijn. In onze klachtenfolder vindt u meer informatie over het indienen van een klacht.

Behandeling klacht

Als u een klacht heeft ingediend, ontvangt u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. De klachtenco√∂rdinator onderzoekt de klacht. Daarna kan zij contact met u opnemen of u uitnodigen voor een gesprek. Het kan ook zijn dat u een brief over de klacht krijgt. Als wij een fout hebben gemaakt, dan herstellen wij dat zo snel mogelijk.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u als u inwoner van Zuidplas terecht bij de Nationale Ombudsman. Inwoners van Krimpen en Capelle kunnen bij de Gemeentelijke Ombudsman van Rotterdam terecht.

Geen klacht, maar bezwaar

U kunt geen klacht indienen over een besluit van ons. Met een besluit informeren we u over een wijziging, toekenning, afwijzing of terugvordering van bijvoorbeeld uw uitkering. Bent u het niet eens met een besluit, dan dient u een bezwaarschrift in bij uw gemeente. In het besluit staat hoe u dit kunt doen.

Top