Minder of geen werk door het Coronavirus (25-03-2020)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Minder of geen werk door het Coronavirus

Minder of geen werk door het Coronavirus (25-03-2020)

Verliest u uren door de uitbraak van het coronavirus? Of roept uw werkgever u niet meer op omdat u een nul-urencontract heeft? U kunt aan uw werkgever vragen of hij of zij gebruik kan maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De overheid heeft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. Daarmee worden werkgevers die minder omzet hebben door het coronavirus geholpen. Werkgevers kunnen met de NOW werknemers in dienst houden en hun loon doorbetalen. Als u in dienst blijft, betaalt uw werkgever uw loon door. Kreeg u al aanvullende bijstand? Dan blijft dat zo.

Als uw werkgever geen gebruik kan maken van de NOW, dan heeft u geen recht op WW. Dan heeft u misschien wel recht op bijstand.

Werkeloosheidswet (WW)

De regels voor werknemers die werkloos worden, veranderen niet. Als u uw werk verliest, kunt u bij het UWV een WW uitkering aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk na uw laatste werkdag, uiterlijk één week daarna. Let op: ook als oproepkracht, bijvoorbeeld met een nul-urencontract, kunt u echt op WW hebben.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV. Twijfelt u? Bel of mail dan met onze informatielijn

Top