Meld buitenlands inkomen en bezit (16-07-2019)

HOME  |  IJsselgemeenten  |  Nieuws  |  Meld buitenlands inkomen en bezit

Meld buitenlands inkomen en bezit (16-07-2019)

Als u een uitkering krijgt, hebt u een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u ons informatie geeft over waar u woont, gezin, geld en bezit. Geef veranderingen binnen 7 dagen door. Twijfelt u of wij iets moeten weten? Vraag het aan onze informatielijn of uw casemanager Inkomen.

Illustratie gemaakt door Melluhk

Illustratie gemaakt door Melluhk (Vincent Melk)

Wij kunnen met de informatie bepalen:

  • of u recht heeft op een uitkering;
  • hoeveel geld u krijgt;
  • wat uw mogelijkheden zijn om te werken.

Hebben we niet genoeg informatie? Dan stopt uw uitkering. Geef daarom alle veranderingen en uw bezit aan ons door. Het gaat om verhuizen en samenwonen of mensen die in uw huis komen wonen of vertrekken. Daarnaast over geld, zoals loon, uitkeringen, pensioenen, alimentatie, giften, prijzen van loterijen, heffingskorting van de Belastingdienst. Tot slot ook over bezit, zoals een auto of motor, aandelen, grond of een huis, een erfenis, enzovoort.

Buitenlands inkomen en bezit

De uitkering vult uw inkomen aan als dat lager is dan de bijstandsnorm. U mag daarbij een vermogen hebben tot een waarde van:

  • € 6.120,- (voor alleenstaanden) of
  • € 12.240,- (voor echtparen en alleenstaande ouders).

Daarbij tellen ook uw inkomen en bezit in het buitenland mee.

Veel van onze klanten melden hun inkomen en bezit uit het buitenland al bij ons. Maar nog niet iedereen. Soms weten mensen niet dat dit geld en bezit ook invloed hebben op de uitkering. Laat het ons dus weten als u in het buitenland een uitkering of pensioen krijgt. Of als u daar een woning, grond en bankrekeningen heeft.

Onderzoek

Wij onderzoeken altijd of u wel recht heeft op een uitkering. Daarvoor gebruiken we de informatie die u ons geeft en praten we met u. Ook doen we zelf onderzoek, ook bij andere organisaties. Veel organisaties zijn verplicht informatie te geven als we daarom vragen. Ook in het buitenland. Zo komen wij steeds meer te weten over bijvoorbeeld grond en huizen in het buitenland.

Zelf melden

Meld het zelf bij ons als iets verandert. Dan voorkomt u dat u later moet terugbetalen en misschien een boete krijgt. Ook voorkomt u dat we misschien beslag leggen op bijvoorbeeld een huis in het buitenland.

Top